Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định công bố thủ tục hành chính ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phá...

Thủ tục hành chính  
Quyết định công bố thủ tục hành chính ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam

Quyết định số 1023/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam.

Quyết định số 1024/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh  Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam.

Trong đó:

- Ban hành mới:    01 TTHC.

- Hủy bỏ:              04 TTHC.

Sau khi công bố Quyết định số 1024/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 thì bộ thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn còn lại là 79 TTHC.

Nội dung chi tiết của Quyết định số 1024/QĐ-UBND.

3.1. QĐ công bố TTHC Sở Nông nghiệp t7.21.pdf

Văn phòng
Tin liên quan