Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng phỏng vấn kỳ Xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp & P...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Quyết định phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng phỏng vấn kỳ Xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp & PTNT tháng 10 năm 2020

Quyết định số 386/QĐ-HĐXTVC ngày 05/10/2020 của Hội đồng Xét tuyển Viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020.

Sau đây là Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng phỏng vấn kỳ Xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp & PTNT.

Mời các bạn xem Danh sách.

1. Danh sách.pdf


Phòng Tổ chức Cán bộ
Tin liên quan