Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 1620/2020/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Quyết định số 1620/2020/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam

Quyết định số 1620/2020/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển đàn lợn nái áp dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo phục vụ nhiệm vụ tái đàn lợn trên địa bàn tỉnh Hà Nam, giai đoạn 2020 - 2022" năm 2020.

Nội dung chi tiết của Quyết định.

58. Kế hoạch đàn lợn nái.pdf


Văn phòng