Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Hà Nam công bố thông tin của người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Hà Nam công bố thông tin của người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Ngày 21 tháng 10 năm 2019, Sở Nông nghiệp & PTNT ban hành Công văn số 762/SNN&PTNT-VP về việc cung cấp thông tin của người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí:

 - Họ và tên: Nguyễn Minh Tiến

- Chức vụ: Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT

- Điện thoại liên hệ: 0912.055.020

- Địa chỉ e-mail: nguyenminhtien@hanam.gov.vn 
Nội dung chi tiết Công văn1. Vv cung cap thong tin nguoi phat ngon va cung cap thong tin cho bao chi 2019.pdf

Văn phòng