Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp đến ngày 02/10/2019:

Tin tức - Sự kiện  
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp đến ngày 02/10/2019:

I. Tình hình cây trồng

Diện tích lúa vụ Mùa 2019 của toàn tỉnh đã thu hoạch được 30.122 ha, đạt 97,2% diện tích gieo cấy (các huyện Duy Tiên, Kim Bảng và thành phố Phủ Lý đã thu hoạch xong). Tổng diện tích cây rau màu gieo trồng được 6.325,7 ha đạt 57,2% kế hoạch, cụ thể các địa phương như sau:

- Huyện Duy Tiên đã thu hoạch 4.236 ha, đạt 100%; diện tích cây vụ Đông đã trồng 794 ha, trong đó: cây ngô 330 ha; đậu tương 370 ha; dưa chuột 07 ha; bí xanh 8 ha; bí đỏ 9 ha; rau các loại 70 ha;

- Huyện Kim Bảng đã thu hoạch 4.267,8 ha, đạt 100%; diện tích cây vụ Đông đã trồng 1.846 ha, trong đó: cây ngô 490 ha; đậu tương 125 ha; khoai lang 72 ha; lạc 49 ha; dưa chuột 320 ha; bí xanh 95 ha; bí đỏ 540 ha; rau các loại 155 ha;

- Huyện Lý Nhân đã thu hoạch 5.850 ha, đạt 99,0%; diện tích cây vụ Đông đã trồng 2.064 ha, trong đó: cây ngô 1.040 ha; đậu tương 217 ha; dưa chuột 20ha; bí xanh 250 ha; bí đỏ 407 ha; rau các loại 130 ha;

- Huyện Bình Lục đã thu hoạch 7.600 ha, đạt 94,9%; diện tích cây vụ Đông đã trồng 812 ha, trong đó: cây ngô 245 ha; đậu tương 36 ha; khoai lang 65 ha; lạc 15 ha; dưa chuột 10 ha; bí xanh 36 ha; bí đỏ 155 ha; rau các loại 250 ha;

- Huyện Thanh Liêm đã thu hoạch 5.539,4 ha, đạt 93,1%; diện tích cây vụ Đông đã trồng 291,2 ha, trong đó: cây ngô 113,2 ha; đậu tương 61 ha; khoai lang 11ha; lạc 10 ha; bí xanh 2 ha; bí đỏ 3 ha; rau các loại 91 ha;

- Thành phố Phủ Lý đã thu hoạch 2.629,3 ha, đạt 100%; diện tích cây vụ Đông đã trồng 518,5 ha, trong đó: cây ngô 104 ha; đậu tương 168 ha; khoai lang 1,5 ha; lạc 4 ha; dưa chuột 21 ha; bí xanh 7 ha; bí đỏ 16 ha; rau các loại 197 ha;

II. Tiến độ thực hiện Đề án phát triển chăn nuôi bò sữa:

- Đến ngày 02/10/2019, toàn tỉnh có 3.467 con bò sữa, đạt 57,78% KH (tăng 7 con so với thời điểm báo cáo ngày 25/9/2019), được chăn nuôi tại 195 hộ; sản lượng sữa bình quân bán cho các nhà máy là 24,0 tấn/ngày. Cụ thể như sau:

+ Huyện Duy Tiên 108 hộ chăn nuôi 2.406 con; sản lượng sữa bình quân 18,5 tấn/ngày;

+ Huyện Lý Nhân 24 hộ chăn nuôi 470 con; sản lượng sữa bình quân 1,5 tấn/ngày;

+ Huyện Kim Bảng 59 hộ chăn nuôi 412 con, sản lượng sữa bình quân 2,5 tấn/ngày;

+ Huyện Thanh Liêm 1 hộ chăn nuôi 4 con;

+ Công ty CP bò sữa Hà Nam chăn nuôi 5 con;

+ 02 trại của Công ty Friesland Campina chăn nuôi 170 con, sản lượng sữa bình quân 1,5 tấn/ngày;

- Tổng số bò mua mới từ đầu năm 2019 đến nay là 59 con.

- Tổng số bê được sinh ra từ đầu năm 2019 đến nay là 288 con.

- Tư vấn, hướng dẫn các hộ chăn nuôi tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc nuôi dưỡng, khai thác tốt đàn bò sữa và có kế hoạch trồng, chăm sóc, khai thác tốt đồng cỏ; có kế hoạch ủ chua thức ăn thô xanh để cung cấp cho đàn bò trong mùa đông.

* Kết quả PTCN bò sinh sản, bò thịt chất lượng cao

Toàn tỉnh đã phê duyệt quy hoạch được 6 khu chăn nuôi tập trung tại các xã La Sơn, Vũ Bản, An Đổ, Đồn Xá của huyện Bình Lục; xã Nhân Đạo huyện Lý Nhân; xã Tượng Lĩnh huyện Kim Bảng với tổng diện tích là 49,32 ha, với tổng đàn bò đang nuôi là 347 con, cụ thể: xã La Sơn có 02 hộ chăn nuôi là 86 con bò sinh sản; xã Vũ Bản có 02 hộ chăn nuôi mua mới 60 con bò, bê; xã Nhân Đạo có 02 hộ đang nuôi 201 con bò cái sinh sản và bò thịt. Hiện tại đàn bò khỏe mạnh, không có dịch bệnh xảy ra.

IV. Tình hình dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đến ngày 01/10/2019

Trong ngày 1/10/2019, phát sinh thêm 45 hộ chăn nuôi lợn (18 hộ mới, 27 hộ cũ) ở 16 xã của 03 huyện, thành phố tiêu hủy lợn mắc bệnh DTLCP. Tổng số lợn tiêu hủy là 203 con, cụ thể:

- Huyện Lý Nhân: 14 hộ (08 hộ cũ)/11 xã, tiêu hủy 74 con.

- Huyện Bình Lục: 29 hộ (19 hộ cũ)/4 xã, tiêu hủy 120 con

- Huyện Kim Bảng: 02 hộ /1 xã, tiêu hủy 09 con.

* Đã có 28 xã công bố hết Dịch tả lợn Châu Phi, trong đó huyện Thanh Liêm: 06 xã; thành phố Phủ Lý: 10 xã; huyện Kim Bảng: 10 xã; huyện Lý Nhân: 02 xã.

Luỹ kế: Đến ngày 01/10/2019, tổng số lượng lợn mắc bệnh DTLCP của toàn tỉnh đã tiêu hủy là: 126.878 con lợn của 9.480 hộ tại 614 thôn thuộc 111 xã, phường, thị trấn của 6 huyện, thành phố (trong đó: huyện Duy Tiên có 10.686 on; huyện Kim Bảng có 21.477 con; huyện Thanh Liêm có 8.124 con; huyện Lý Nhân có 41.012 con; huyện Bình Lục có 40.650 con và thành phố Phủ Lý có 4.929 con).

* Các biện pháp tổ chức thực hiện

- Tiếp tục phối hợp với các huyện, thành phố tổ chức chống dịch theo quy định.

- Các xã, phường, thị trấn đã sử dụng 27 lít hóa chất và 1.727 kg vôi bột để vệ sinh khử trùng, tiêu độc, phun được khoảng 20.250 m2. Lũy kế đến ngày 1/10/2019, tổng số hóa chất đã cấp cho các xã, phường, thị trấn để phòng, chống DTLCP là 49.045 lít (tỉnh cấp 46.400 lít, huyện 2.300 lít, xã 345 lít). Số hóa chất các địa phương đã sử dụng là 45.626 lít và 2.482.315 kg vôi bột, tổng diện tích phun, khử trùng được khoảng 35.857.000 m2. ​

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng báo cáo./.

Văn phòng