Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường sự phối hợp trong công tác phòng, chống thiên tai

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Tăng cường sự phối hợp trong công tác phòng, chống thiên tai
Với mục đích nâng cao nhận thức, năng lực về phòng chống thiên tai cho học sinh và đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các cấp, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn trước thiên tai. Ngày 6/6/2024 tại thành phố Hải Phòng, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp & PTNT phối hợp với Vụ Cơ sở vật chất - Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng sự hỗ trợ của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc - UNICEF tại Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Xây dựng Kế hoạch hướng dẫn lồng ghép kiến thức phòng, chống thiên tai vào các chương trình hoạt động ngoại khóa trong trường học”.

Hội thảo với sự tham gia của hơn 60 đại biểu là đại diện các Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 26 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

A1.png 

Hình ảnh các đại biểu dự hội nghị

A2.png

Hình ảnh các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu cùng trao đổi, thảo luận các vấn đề để tìm ra các giải pháp phối hợp hiệu quả, lồng ghép kiến thức phòng chống thiên tai trong ngành giáo dục.

A3.png 

Hình ảnh các đại biểu tích cực tham gia thảo luận nhóm

A4.png 

Hình ảnh một số đại biểu tích cực thảo luận được Ban tổ chức biểu dương tại Hội nghị

Sau Hội nghị này, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương, chủ động phối hợp để xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai các hoạt động lồng ghép phòng chống thiên tai trong trường học, phù hợp với đặc điểm tình hình tại địa phương mình.

Chi cục Thủy lợi