Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
17/09/2020
Ngày 15/9/2020, Sở Nông nghiệp &PTNT Hà Nam tổ chức Hội nghị thăm quan đánh giá mô hình trình diễn giống lúa chất lượng Bắc thơm 7 và TBR225 có gen kháng bạc lá vụ Mùa 2020 tại Thị trấn Bình Mỹ huyện Bình Lục.
11/09/2020
Ngày 09/9/2020, Sở Nông nghiệp & PTNT đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phát triển Chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh 9 tháng đầu năm và triển khai công tác tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2020. Thành phần tham dự có các Lãnh đạo: Sở Nông nghiệp, phòng Nông nghiệp, Kinh tế, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị chức năng có liên quan.
08/09/2020
Ngày 24/8/2020, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam đã ban hành Thông báo số 54/TB-SNN về việc Thông báo danh mục tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp & PTNT, qua rà soát Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp & PTNT năm 2020 thông báo điều chỉnh danh mục tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp & PTNT năm 2020, cụ thể như sau:
06/09/2020
Lý Nhân được xác định là huyện trọng điểm nông nghiệp của tỉnh, để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, trong thời gian qua, huyện đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện tích tụ được ruộng đất nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất gắn với tái cơ cấu nông nghiệp.
04/09/2020
Căn cứ Công văn số 1995/ATTP-NĐTT, ngày 29 tháng 8 năm 2020 của Cục An toàn Thực phẩm về việc xử lý khẩn cấp sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm.
25/08/2020
Thực hiện Quyết định số 1653/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp & PTNT năm 2020, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:
25/08/2020
Thực hiện quyết định số 60/QĐ-QLCL ngày 18 tháng 8 năm 2020 của Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Hà Nam về việc kiểm tra, kiểm tra đột xuất công tác bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm đối với sản phẩm có nguồn gốc động vật.
24/08/2020
Thực hiện Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 10/3/2020 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển sản xuất các khu nuôi trồng thủy sản tập trung tỉnh Hà Nam năm 2020.
20/08/2020
Thực hiện Công văn số 5038/BNN-KH ngày 29/7/2020 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về xây dựng kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn năm 2021 và Công văn số 1439/SKHĐT-TH ngày 6/8/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lập kế hoạch kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2021. Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2020, ước thực hiện cả năm 2020 và Xây dựng phát triển sản xuất Ngành nông nghiệp, nông thôn và Đầu tư công năm 2021 cụ thể như sau:
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page