Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
13/11/2020
Sáng ngày 11 tháng 11 năm 2020, tại Nhà văn hóa thôn Lỗ Hà, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên tổ chức hội nghị thành lập Hợp tác xã Chăn nuôi bò sữa Chuyên Ngoại.
10/11/2020
Xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục chỉ có điểm bắt đầu không có thời gian kết thúc, phát triển kinh tế vừa là mục tiêu, vừa là động lực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới những năm qua. Chính vì vậy, UBND xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng toàn diện các tiêu chí nông thôn mới. Trong đó việc có chuyển dịch cơ cấu kinh tÕ trong nông nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Nông nghiệp gắn liền với nông dân và nông thôn, do vậy UBND xã Phù Vân xác định bên cạnh việc tập trung xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, xã đã triển khai tích cực các giải pháp ưu tiên cho phát triển nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất trồng trọt và chăn nuôi. Khuyến khích, hỗ trợ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế gắn du lịch sinh thái cùng với tiềm năng thế mạnh của địa phương.
02/11/2020
Sáng 30/10/2020 Hội đồng Khoa học Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam kiểm tra, đánh giá và nghiệm thu dự án “Xây dựng mô hình nuôi cá truyền thống trên đất trồng lúa chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản”.
21/09/2020
Kiểm tra tình hình thực hiện cam kết xử lý môi trường tại làng nghề Nha Xá, xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên
17/09/2020
Ngày 15/9/2020, Sở Nông nghiệp &PTNT Hà Nam tổ chức Hội nghị thăm quan đánh giá mô hình trình diễn giống lúa chất lượng Bắc thơm 7 và TBR225 có gen kháng bạc lá vụ Mùa 2020 tại Thị trấn Bình Mỹ huyện Bình Lục.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page