Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CÂY TRỒNG VỤ ĐÔNG HÀNG HÓA NĂM 2012

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CÂY TRỒNG VỤ ĐÔNG HÀNG HÓA NĂM 2012
Thực hiện Đề án phát triển sản xuất cây trồng vụ Đông hàng hóa giai đoạn 2011-2015 với mục tiêu phát triển sản xuất vụ Đông theo hướng sản xuất các cây trồng hàng hóa có giá trị kinh tế cao với quy mô tập trung nhằm tạo ra khối lượng nông sản hàng hóa lớn, có chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nông dân, góp phần tích cực vào việc xây dựng nông thôn mới. Việc thực hiện mục tiêu trên được tiến hành cho 4 loại cây trồng chính, dễ triển khai và có giá trị kinh tế cao là cây ngô; cây bí xanh, bí đỏ; cây khoai tây; cây khoai lang.


Năm 2012, Sở Nông nghiệp & PTNT đã phối hợp với các cấp, các ngành, địa phương tổ chức thực hiện xây dựng được 13 quy mô sản xuất cây trồng hàng hóa tập trung theo phương thức cánh đồng mẫu lớn tại 13 xã trên địa bàn tỉnh với diện tích 293,52 ha, đạt 101,2% kế hoạch trong đó: cây ngô 99,52 ha; cây bí xanh, bí đỏ 57 ha; cây khoai lang 62 ha; cây khoai tây 75 ha. Cụ thể: Cây ngô thực hiện 3 mô hình, quy mô 30 ha/xã, tổng diện tích 99,52 ha, đạt 110,6% so với kế hoạch cho giá trị ước đạt 2,0 - 2,2 triệu đồng/sào, trừ chi phí thu lãi khoảng 500.000-750.000 đ/sào. Cây Bí xanh, bí đỏ (3 mô hình) quy mô 20 ha/xã, tổng diện tích 57 ha, đạt 95% kế hoạch, đạt trung bình 1,7 - 1,9 triệu đồng/sào, trừ chi phí thu lãi khoảng 600.000-800.000 đ/sào. Cây Khoai lang (3 mô hình), quy mô 20 ha/xã, tổng diện tích 62 ha, đạt 103,3% kế hoạch, thu bình quân ước đạt 1,5 - 2,0 triệu đồng/sào, trừ chi phí thu lãi khoảng 800.000-1.000.000 đ/sào. Cây khoai tây (4 mô hình), quy mô 20 ha/xã, tổng diện tích 75 ha, đạt 93,8% so với kế hoạch, thu bình quân ước đạt 3,0 - 3,5 triệu đồng/sào, trừ chi phí thu lãi khoảng 1,8 - 2,2 triệu đồng/sào.

Để thực hiện đề án này thành công, Phòng Trồng trọt phối hợp với Phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện, thành phố các Công ty cung ứng giống, vật tư nông nghiệp các Công ty thu mua sản phẩm, tổ chức 13 lớp tập huấn cho 13 xã thực hiện đề án với nội dung tập: Tuyên truyền chủ trương chính sách và cơ chế hỗ trợ; cách thức tổ chức thực hiện xây dựng quy mô theo tiêu chí đề án; kỹ thuật thâm canh từng loại cây trồng hàng hoá cho chính quyền địa phương và người dân tham gia thực hiện đề án với số lượng là 1.950 người.

Đây là một Đề án có quy mô lớn, thúc đẩy sản xuất theo phương thức cánh đồng mẫu lớn, đối tượng hưởng lợi là nhiều hộ nông dân ở các địa phương trong toàn tỉnh, nên đã được chính quyền và cộng đồng hưởng ứng, ủng hộ. Đề án phát triển sản xuất cây trồng hàng hóa năm 2012 gặp nhiều thuận lợi, đó là được các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở quan tâm và tập trung chỉ đạo ngay từ khi mới bắt đầu triển khai, công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên thông qua các buổi hội nghị, hội thảo, các phương tiện thông tin đại chúng, giúp nâng cao nhận thức cho chính quyền và nhân dân về tầm quan trọng phát triển sản xuất cây trồng vụ Đông theo hướng sản xuất hàng hoá gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm. Có các điều kiện cần thiết cho quá trình sản xuất như nguồn nước, giống cây trồng hàng hoá, vật tư nông nghiệp được chuẩn bị đầy đủ đáp ứng được yêu cầu của nông dân. Sở phối hợp với các Công ty, Viện Cây lương thực và Thực phẩm cung ứng nguồn giống đảm bảo chất lượng với cơ chế trả chậm cuối vụ. Đối với cây bí đỏ, khoai tây đã chủ động mời gọi các công ty ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm ngay từ đầu vụ để nông dân yên tâm sản xuất. Lựa chọn các địa phương thực hiện các quy mô điểm sản xuất cây trồng hàng hoá có đủ năng lực tổ chức thực hiện thành công, đảm bảo đạt tiêu chí về diện tích sản xuất cây trồng hàng hoá, có hệ thống tưới tiêu chủ động. Giá các loại nông sản đặc biệt là các sản phẩm cây trồng hàng hoá tăng cao đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân tham gia. Tuy nhiên trong thực hiện vẫn gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của chậm thời vụ gieo trồng; Bão số 8; thời tiết liên tục có mưa, độ ẩm cao, nắng ít, các đối tượng sâu bệnh hại phát sinh phát triển mạnh, đồng thời làm chậm quá trình chín và làm giảm chất lượng nông sản. Một số địa phương tuy đã được hướng dẫn nhưng do chính quyền chưa thực sự quan tâm nên không xây dựng kế hoạch cụ thể; trình độ một số cán bộ trực tiếp thực hiện còn hạn chế, khiến việc nắm bắt chủ trương, cơ chế, tiêu chí dự án chưa thông tỏ, chông chờ ỷ lại vào sự hướng dẫn của cấp trên, việc quy hoạch vùng, tổ chức thực hiện và hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán cho người dân còn lúng túng. Nông dân vẫn quen tập quán sản xuất tự cấp, tự túc, nên khi chuyển sang phương thức sản xuất hàng hoá quy mô tập trung đã không tránh khỏi tư tưởng bị dao động khi gieo trồng diện tích lớn cùng một giống.

Với những kết quả đạt được trong điều kiện sản xuất vụ Đông năm 2012-2013 gặp nhiều khó khăn về điều kiện thời tiết, song kết quả  mô hình cây vụ Đông hàng hoá có giá trị kinh tế cao, tạo đà cho các cấpchính quyền địa phương tích cực tuyên truyền  lựa chọn cây trồng hàng hoá phù hợp bổ sung vàp cơ cấu giúp cho nông dân tăng thu nhập, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Mai Huê