Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nam tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật thủy sản, quy định về khai thác, b...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nam tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật thủy sản, quy định về khai thác, bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản
Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2023, Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với Phòng Kinh tế, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố Phủ Lý và UBND xã, HTX DVNN xã Tiên Hiệp tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền pháp luật thủy sản, các quy định về khai thác, bảo vệ, và tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn.

       Tham gia Hội nghị, cán bộ Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tuyên truyền, phổ biến một số quy định của pháp luật về nuôi trồng thủy sản, kế hoạch và hướng dẫn chuyển đổi đất lúa sang nuôi trồng thủy sản. Các quy định về khai thác thủy sản như nghề, ngư cụ cấm khai thác thủy sản vùng nội địa, kích thước mắt lưới tối thiểu đối với ngư cụ khai thác thủy sản…. Đồng thời tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của công tác bảo vệ, phóng sinh tái tạo nguồn lợi thủy sản.

A1.jpg.png

A2.jpg.png

Đại diện Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố và Lãnh đạo UBND xã đã có hướng dẫn, chỉ đạo người nuôi trồng thủy sản trên địa bàn cần nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật về nuôi trồng, khai thác thủy sản đồng thời mong muốn các hộ dân tích cực hưởng ứng, tham gia vào công tác bảo vệ, gây dựng phong trào phóng sinh tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, đa dạng sinh học./.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y