Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung.

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Quyết định của UBND tỉnh  
Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung.

Quyết định số 908/QĐ-UBND, ngày 15/8/2023 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản cấp tỉnh và thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam, trong đó:

- Công bố mới: 01 TTHC lĩnh vực Quản lý Công sản cấp tỉnh.

- Sửa đổi, bổ sung: 12 TTHC lĩnh vực Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam

Tỷ lệ đơn giản hóa TTHC Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố là: 33,65%.

Quyết định 908/QĐ-UBND.

5.1. QĐ công bố DM TTHC SNN lv thủy lợi qly công sản T8.23.pdf

Văn phòng Sở