Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn công tác Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với Chi cục Thủy lợi.

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Đoàn công tác Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với Chi cục Thủy lợi.
Đoàn công tác Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với Chi cục Thủy lợi.

Ngày 03 tháng 3 năm 2021, tại Hội trường nhà D của Chi cục Thủy lợi Hà Nam, Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến làm việc với Chi cục Thủy lợi về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác trong thời gian qua, các biện pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2021.

Cùng với Đoàn công tác gồm có các đồng Thủ Trưởng các phòng chuyên môn của Sở: Tổ chức cán bộ, Văn phòng Sở, Kế hoạch Tài chính. Tiếp Đoàn gồm có các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Chi cục và các đồng chí Trưởng, Phó các phòng chuyên của Chi cục Thủy lợi.

Chi cục Thủy lợi