Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý ATTP thuộc phạm vi quản lý của Ngành Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản  
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý ATTP thuộc phạm vi quản lý của Ngành Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;

Căn cứ Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đủ điều kiện bảo đảm ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho UBND tỉnh dự thảo Quyết định về việc ban hành “Quy định phân công trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Nam" trân trọng đề nghị các Sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố đóng góp ý kiến để hoàn thiện Dự thảo Quyết định (có văn bản kèm theo).

Nội dung đóng góp ý kiến gửi bằng văn bản về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản: Địa chỉ: Nhà B, đường Lý Thường Kiệt, Phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, đồng thời gửi qua file mềm qua địa chỉ: phamthithuha@hanam.gov.vn, trước ngày 9 tháng 11 năm 2019 để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp.

Rất mong nhận được sự phối hợp của các quý cơ quan, đơn vị./.
Nội dung của bản Dự thảo Quyết định.

1. Dự thảo Quyết địnhtrách nhiệm ATTP SNN.doc

Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản