Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tổng kết công tác phát triển chăn nuôi, thủy sản và phòng chống dịch bệnh động vật năm 2020, triển khai công...

Thông tin phát triển ngành  
Hội nghị tổng kết công tác phát triển chăn nuôi, thủy sản và phòng chống dịch bệnh động vật năm 2020, triển khai công tác tiêm phòng vụ Xuân năm 2021
Ngày 12/3/2021, Sở Nông nghiệp & PTNT đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phát triển chăn nuôi, thủy sản, phòng chống dịch bệnh động vật năm 2020 và triển khai công tác tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân năm 2021. Thành phần tham dự có các lãnh đạo: Sở Nông nghiệp, phòng Nông nghiệp, kinh tế, trung tâm dịch vụ Nông nghiệp các huyện,thị xã, thành phố và các đơn vị chức năng có liên quan.

Tại hội nghị, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã báo cáo kết quả công tác chăn nuôi, thủy sản và phòng chống dịch bệnh động vật năm 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện năm 2021. Kết quả công tác phát triển chăn nuôi trong thời gian vừa qua cơ bản đạt được các chỉ tiêu kế hoạch như: đàn trâu, bò đạt 36 nghìn con bằng 90,5% kế hoạch; đàn lợn đạt 366 nghìn con bằng 91,5% kế hoạch; đàn gia cầm ước đạt 9,18 triệu con tăng 30% kế hoạch. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại (thịt trâu, bò, lợn, gia cầm) đạt 93.596,4 tấn, tăng 3,4% kế hoạch; Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi đạt 3480,1 tỷ đồng bằng 98,95% kế hoạch.

Trong năm 2020, các chương trình phát triển chăn nuôi, thủy sản cũng đã đạt được kết quả đáng khích lệ như: chăn nuôi gia cầm phát triển mạnh, chăn nuôi bò sữa vượt kế hoạch đề ra, đã hình thành được 09 mô hình HTX NTTS kiểu mới, xây dựng được 18 mô hình điểm nuôi cá ứng dụng công nghệ “sông trong ao" với 49 bể nuôi… Các loại dịch bệnh nguy hiểm được kiểm soát; công tác giám sát dịch bệnh được thực hiện thường xuyên, tuy nhiên tỷ lệ tiêm phòng đạt được rất thấp so với yêu cầu.

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Mạnh Hà đã tập trung triển khai đên các địa phương kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân  năm 2021 từ ngày 23/3 - 25/4, đồng thời triển khai Quyết định phê duyệt kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật năm 2021 của tỉnh với các cơ chế chính sách cụ thể, rõ ràng.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

A1.jpg

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì Hội nghị

 A2.jpg

Các đại biểu đóng góp ý kiến​

Chi cục Chăn nuôi và Thú y