Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiểm tra định kỳ bệnh ký sinh trùng máu trên đàn bò sữa

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Kiểm tra định kỳ bệnh ký sinh trùng máu trên đàn bò sữa
Thực hiện Kế hoạch lấy mẫu kiểm tra bệnh Ký sinh trùng đường máu trên đàn bò sữa hàng năm. Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Kim Bảng, Lý Nhân và  thị xã Duy Tiên lấy 90 mẫu máu gửi Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương xét nghiệm.
Kết quả có 34% mẫu dương tính với Biên trùng và Lê dạng trùng. Sau khi có kết quả, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã cử cán bộ chuyên môn trực tiếp phối hợp với Phòng Nông nghiệp & PTNT, phòng Kinh tế, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn các hộ chăn nuôi chủ trại chăn nuôi kỹ thuật phòng và điều trị  bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho đàn bò sữa nhằm phát triển đàn bò khỏe mạnh và nâng cao chất lượng, sản lượng sữa. 
A1.jpg
A2.jpg
Chi cục Chăn nuôi và Thú y