Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp đến ngày 16/10/2019:

Tin tức - Sự kiện  
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp đến ngày 16/10/2019:

I. Tình hình cây trồng

Diện tích lúa vụ Mùa 2019 của toàn tỉnh đã thu hoạch được 30.592 ha, đạt 98,7% diện tích gieo cấy (các huyện Duy Tiên, Kim Bảng, Lý Nhân, Thanh Liêm và thành phố Phủ Lý đã thu hoạch xong). Tổng diện tích cây rau màu gieo trồng được 8.954,3 ha, đạt 81,0% kế hoạch, cụ thể các địa phương như sau:

- Huyện Duy Tiên đã thu hoạch 4.236 ha, đạt 100%; diện tích cây vụ Đông đã trồng 833 ha, đạt 59,5% KH, trong đó: cây ngô 346 ha; đậu tương 370 ha; khoai lang 4 ha; dưa chuột 9 ha; bí xanh 8 ha; bí đỏ 11 ha; rau các loại 85 ha;

- Huyện Kim Bảng đã thu hoạch 4.267,8 ha, đạt 100%; diện tích cây vụ Đông đã trồng 2.144,1 ha, đạt 83,4% KH; trong đó: cây ngô 494,6 ha; đậu tương 109 ha; khoai lang 75 ha; lạc 49,5 ha; dưa chuột 425 ha; bí xanh 80 ha; bí đỏ 692 ha; rau các loại 219 ha;

- Huyện Lý Nhân đã thu hoạch 5.909 ha, đạt 100%; diện tích cây vụ Đông đã trồng 3.094 ha, đạt 95,9% KH; trong đó: cây ngô 1.250 ha; đậu tương 257 ha; khoai lang 10 ha; lạc 10 ha; dưa chuột 165 ha; bí xanh 420 ha; bí đỏ 602 ha; rau các loại 380 ha;

- Huyện Bình Lục đã thu hoạch 7.600 ha, đạt 94,9%; diện tích cây vụ Đông đã trồng 1.284 ha, đạt 75,3% KH; trong đó: cây ngô 260 ha; đậu tương 50 ha; khoai lang 90 ha; lạc 15 ha; dưa chuột 15 ha; bí xanh 50 ha; bí đỏ 155 ha;  khoai lang 10 ha; rau các loại 622 ha; cây hoa 17 ha;

- Huyện Thanh Liêm đã thu hoạch 5.949,4 ha, đạt 100%; diện tích cây vụ Đông đã trồng 807,7 ha, đạt 67,3% KH; trong đó: cây ngô 166,2 ha; đậu tương 255 ha; khoai lang 18 ha; lạc 10 ha; dưa chuột 3 ha; bí xanh 21,5 ha; bí đỏ 55 ha; rau các loại 275 ha; cây hoa 4 ha;

- Thành phố Phủ Lý đã thu hoạch 2.629,3 ha, đạt 100%; diện tích cây vụ Đông đã trồng 791,5 ha, đạt 83,3% KH; trong đó: cây ngô 136 ha; đậu tương 215 ha; khoai lang 8,5 ha; lạc 4 ha; dưa chuột 29 ha; bí xanh 14 ha; bí đỏ 28 ha; rau các loại 285 ha; cây hoa 72 ha;

II. Tình hình dịch hại

1. Trên cây ngô

- Sâu keo mùa thu: Mật độ ổ trứng trung bình 0,3 - 0,5 ổ/m2, nơi cao 2 - 3 ổ/m2, sâu non mật độ trung bình 1 - 3 con/m2, cao 5 - 7 con/m2, cục bộ 10 - 12 con/m2 và có hiện tượng xen gối lứa; diện tích nhiễm 408,5 ha. Diện tích phun trừ 408,5 ha.

(Kim Bảng: 45 ha, Duy Tiên: 93 ha, Lý Nhân: 250 ha, Thanh Liêm: 15 ha, Bình Lục: 1,5 ha, Phủ Lý: 4 ha).

2. Cây dưa, bầu bí

- Bệnh lở cổ rễ gây hại rải rác và tỷ lệ bệnh nơi cao 1 - 3% số cây. Diện tích phun phòng bệnh là 54 ha

- Sâu xanh mật độ trung bình 0,5 - 1 con/m2, nơi cao 2 - 3 con/m2, diện tích nhiễm và xử lý là 22 ha.

3. Cây đậu tương

- Giòi đục thân mật độ trung bình 3 - 5%, nơi cao 10 - 15%, cục bộ >20%, diện tích nhiễm và phun trừ là 10 ha

- Sâu cuốn lá gây hại mật độ trung bình 3-5 con/m2, cao 10 - 15 con/m2, diện tích nhiếm là 40 ha, diện tích phun trừ 20 ha.

III. Tiến độ thực hiện Đề án phát triển chăn nuôi bò sữa:

- Đến ngày 16/10/2019, toàn tỉnh có 3.473 con bò sữa, đạt 57,88% KH (tăng 6 con so với thời điểm báo cáo ngày 02/10/2019), được chăn nuôi tại 195 hộ; sản lượng sữa bình quân bán cho các nhà máy là 24,0 tấn/ngày. Cụ thể như sau:

+ Huyện Duy Tiên 108 hộ chăn nuôi 2.412 con; sản lượng sữa bình quân 18,5 tấn/ngày;

+ Huyện Lý Nhân 24 hộ chăn nuôi 470 con; sản lượng sữa bình quân 1,5 tấn/ngày;

+ Huyện Kim Bảng 59 hộ chăn nuôi 412 con, sản lượng sữa bình quân 2,5 tấn/ngày;

+ Huyện Thanh Liêm 1 hộ chăn nuôi 4 con;

+ Công ty CP bò sữa Hà Nam chăn nuôi 5 con;

+ 02 trại của Công ty Friesland Campina chăn nuôi 170 con, sản lượng sữa bình quân 1,5 tấn/ngày;

- Tổng số bò mua mới từ đầu năm 2019 đến nay là 59 con.

- Tổng số bê được sinh ra từ đầu năm 2019 đến nay là 294 con.

- Tư vấn, hướng dẫn các hộ chăn nuôi tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc nuôi dưỡng, khai thác tốt đàn bò sữa và có kế hoạch trồng, chăm sóc, khai thác tốt đồng cỏ; có kế hoạch ủ chua thức ăn thô xanh để cung cấp cho đàn bò trong mùa đông.

* Kết quả PTCN bò sinh sản, bò thịt chất lượng cao

Toàn tỉnh đã phê duyệt quy hoạch được 6 khu chăn nuôi tập trung tại các xã La Sơn, Vũ Bản, An Đổ, Đồn Xá của huyện Bình Lục; xã Nhân Đạo huyện Lý Nhân; xã Tượng Lĩnh huyện Kim Bảng với tổng diện tích là 49,32 ha, với tổng đàn bò đang nuôi là 347 con, cụ thể: xã La Sơn có 02 hộ chăn nuôi là 86 con bò sinh sản; xã Vũ Bản có 02 hộ chăn nuôi mua mới 60 con bò, bê; xã Nhân Đạo có 02 hộ đang nuôi 201 con bò cái sinh sản và bò thịt. Hiện tại đàn bò khỏe mạnh, không có dịch bệnh xảy ra.


IV. Tình hình dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đến ngày 15/10/2019

Trong ngày 15/10/2019, phát sinh thêm 15 hộ chăn nuôi lợn (08 hộ mới, 07 hộ cũ) ở 9 xã của 02 huyện, thành phố tiêu hủy lợn mắc bệnh DTLCP. Tổng số lợn tiêu hủy là 66 con, cụ thể:

- Huyện Lý Nhân: 12 hộ (07 hộ cũ)/7 xã, tiêu hủy 39 con.

- Huyện Kim Bảng: 03 hộ /2 xã, tiêu hủy 27 con.

* Đã có 31 xã công bố hết Dịch tả lợn Châu Phi, trong đó huyện Thanh Liêm: 08 xã; thành phố Phủ Lý: 10 xã; huyện Kim Bảng: 11 xã; huyện Lý Nhân: 02 xã.

Luỹ kế: Đến ngày 15/10/2019, tổng số lượng lợn mắc bệnh DTLCP của toàn tỉnh đã tiêu hủy là: 128.745 con lợn của 9.619 hộ tại 614 thôn thuộc 111 xã, phường, thị trấn của 6 huyện, thành phố (trong đó: huyện Duy Tiên có 10.838 con; huyện Kim Bảng có 21.591 con; huyện Thanh Liêm có 8.122 con; huyện Lý Nhân có 41.800 con; huyện Bình Lục có 41.450 con và thành phố Phủ Lý có 4.944 con).

* Các biện pháp tổ chức thực hiện

- Tiếp tục phối hợp với các huyện, thành phố tổ chức chống dịch theo quy định.

- Các xã, phường, thị trấn đã sử dụng 64 lít hóa chất và 1.278 kg vôi bột để vệ sinh khử trùng, tiêu độc, phun được khoảng 48.000 m2. Lũy kế đến ngày 15/10 tổng số hóa chất đã cấp cho các xã, phường, thị trấn để phòng, chống DTLCP là 49.045 lít (tỉnh cấp 46.400 lít, huyện 2.300 lít, xã 345 lít). Số hóa chất các địa phương đã sử dụng là 46.525 lít và 2.499.979 kg vôi bột, tổng diện tích phun, khử trùng được khoảng 36.531.250 m2

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng báo cáo./.

Văn phòng