Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp đến ngày 25/9/2019:

Tin tức - Sự kiện  
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp đến ngày 25/9/2019:

I. Tình hình cây trồng

Diện tích lúa vụ Mùa 2019 của toàn tỉnh đã thu hoạch được 21.968 ha đạt 70,9% diện tích gieo cấy. Tổng diện tích cây rau màu gieo trồng được 3.755 ha đạt 34,0% kế hoạch, cụ thể các địa phương như sau:

- Huyện Duy Tiên đã thu hoạch 3.800 ha, đạt 89,7%; diện tích cây vụ Đông đã trồng 401 ha, trong đó: cây ngô 115 ha; đậu tương 250 ha; dưa chuột 01 ha; bí xanh 5 ha; rau các loại 30 ha;

- Huyện Kim Bảng đã thu hoạch 4.267,8 ha, đạt 100%; diện tích cây vụ Đông đã trồng 1.273 ha, trong đó: cây ngô 401 ha; đậu tương 90 ha; khoai lang 40 ha; lạc 50 ha; dưa chuột 175 ha; bí xanh 60 ha; bí đỏ 350 ha; rau các loại 107 ha;

- Huyện Lý Nhân đã thu hoạch 4.100 ha, đạt 69,4%; diện tích cây vụ Đông đã trồng 1.234 ha, trong đó: cây ngô 800 ha; đậu tương 107 ha; bí xanh 100 ha; bí đỏ 157 ha; rau các loại 70 ha;

- Huyện Bình Lục đã thu hoạch 6.500 ha, đạt 81,2%; diện tích cây vụ Đông đã trồng 365 ha, trong đó: cây ngô 180 ha; đậu tương 10 ha; khoai lang 15 ha; lạc 10 ha; bí xanh 10 ha; bí đỏ 20 ha; rau các loại 120 ha;

- Huyện Thanh Liêm đã thu hoạch 1.500 ha, đạt 25,2%; diện tích cây vụ Đông đã trồng 151 ha, trong đó: cây ngô 76 ha; đậu tương 5 ha; rau các loại 70 ha;

- Thành phố Phủ Lý đã thu hoạch 1.800 ha, đạt 68,5%; diện tích cây vụ Đông đã trồng 331 ha, trong đó: cây ngô 73 ha; đậu tương 78 ha; khoai lang 1 ha; lạc 4 ha; dưa chuột 9 ha; bí xanh 1 ha; bí đỏ 2 ha; rau các loại 163 ha;

II. Tiến độ thực hiện Đề án phát triển chăn nuôi bò sữa:

- Đến ngày 25/9/2019, toàn tỉnh có 3.460 con bò sữa, đạt 57,67% KH (tăng 3 con so với thời điểm báo cáo ngày 18/9/2019), được chăn nuôi tại 195 hộ; sản lượng sữa bình quân bán cho các nhà máy là 23,3 tấn/ngày. Cụ thể như sau:

+ Huyện Duy Tiên 108 hộ chăn nuôi 2.399 con; sản lượng sữa bình quân 18,0 tấn/ngày;

+ Huyện Lý Nhân 24 hộ chăn nuôi 470 con; sản lượng sữa bình quân 1,5 tấn/ngày;

+ Huyện Kim Bảng 59 hộ chăn nuôi 412 con, sản lượng sữa bình quân 2,3 tấn/ngày;

+ Huyện Thanh Liêm 1 hộ chăn nuôi 4 con;

+ Công ty CP bò sữa Hà Nam chăn nuôi 5 con;

+ 02 trại của Công ty Friesland Campina chăn nuôi 170 con, sản lượng sữa bình quân 1,5 tấn/ngày;

- Tổng số bò mua mới từ đầu năm 2019 đến nay là 59 con.

- Tổng số bê được sinh ra từ đầu năm 2019 đến nay là 281 con.

- Tư vấn, hướng dẫn các hộ chăn nuôi tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc nuôi dưỡng, khai thác tốt đàn bò sữa và có kế hoạch trồng, chăm sóc, khai thác tốt đồng cỏ; có kế hoạch ủ chua thức ăn thô xanh để cung cấp cho đàn bò trong mùa đông.

* Kết quả PTCN bò sinh sản, bò thịt chất lượng cao

Toàn tỉnh đã phê duyệt quy hoạch được 6 khu chăn nuôi tập trung tại các xã La Sơn, Vũ Bản, An Đổ, Đồn Xá của huyện Bình Lục; xã Nhân Đạo huyện Lý Nhân; xã Tượng Lĩnh huyện Kim Bảng với tổng diện tích là 49,32 ha, với tổng đàn bò đang nuôi là 347 con, cụ thể: xã La Sơn có 02 hộ chăn nuôi là 86 con bò sinh sản; xã Vũ Bản có 02 hộ chăn nuôi mua mới 60 con bò, bê; xã Nhân Đạo có 02 hộ đang nuôi 201 con bò cái sinh sản và bò thịt. Hiện tại đàn bò khỏe mạnh, không có dịch bệnh xảy ra.

IV. Tình hình dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đến ngày 25/9/2019

Trong ngày 24/9/2019, phát sinh thêm 54 hộ chăn nuôi lợn (23 hộ mới, 31 hộ cũ) ở 25 xã của 05 huyện, thành phố tiêu hủy lợn mắc bệnh DTLCP. Tổng số lợn tiêu hủy là 194 con, cụ thể:

- Huyện Kim Bảng: 03 hộ (01 hộ cũ)/03 xã, tiêu hủy 20 con.

- Huyện Thanh Liêm: 03 hộ/03 xã, tiêu hủy 04 con.

- Huyện Lý Nhân: 29 hộ (19 hộ cũ)/13 xã, tiêu hủy 79 con.

- Huyện Bình Lục: 18 hộ (11 hộ cũ)/05 xã, tiêu hủy 90 con.

- Tp. Phủ Lý: 01 hộ/01 xã, tiêu hủy 01 con.

* Đã có 25 xã công bố hết Dịch tả lợn Châu Phi, trong đó huyện Thanh Liêm: 06 xã; thành phố Phủ Lý: 07 xã; huyện Kim Bảng: 10 xã; huyện Lý Nhân: 02 xã.

Luỹ kế: Đến ngày 24/9/2019, tổng số lượng lợn mắc bệnh DTLCP của toàn tỉnh đã tiêu hủy là: 125.451 con lợn của 9.390 hộ tại 614 thôn thuộc 111 xã, phường, thị trấn của 6 huyện, thành phố (trong đó: huyện Duy Tiên có 10.564 on; huyện Kim Bảng có 21.443 con; huyện Thanh Liêm có 8.116 con; huyện Lý Nhân có 40.558 con; huyện Bình Lục có 39.862 con và thành phố Phủ Lý có 4.908 con).

* Các biện pháp tổ chức thực hiện

- Tiếp tục phối hợp với các huyện, thành phố tổ chức chống dịch theo quy định.

- Các xã, phường, thị trấn đã sử dụng 47 lít hóa chất và 2.263 kg vôi bột để vệ sinh khử trùng, tiêu độc, phun được khoảng 35.250 m2. Lũy kế đến ngày 24/9/2019, tổng số hóa chất đã cấp cho các xã, phường, thị trấn để phòng, chống DTLCP là 49.045 lít (tỉnh cấp 46.400 lít, huyện 2.300 lít, xã 345 lít). Số hóa chất các địa phương đã sử dụng là 45.402 lít và 2.470.447 kg vôi bột, tổng diện tích phun, khử trùng được khoảng 35.687.000 m2. ​

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng báo cáo./.

Văn phòng