Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật

Tin tức - Sự kiện Tin nội bộ  
Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật
Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-CNTY ngày 29/01/2024 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, ngày 23/5/2024, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh tổ chức tập huấn quy định về xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật; các biện pháp phòng, chống bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và thuỷ sản cho 109 nhân viên thú y xã/phường/thị trấn.
Tại buổi tập huấn, cán bộ Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã phổ biến các văn bản mới về chăn nuôi, thú y và thuỷ sản. Cơ chế, chính sách hỗ trợ người chăn nuôi về phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng quy định về xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh, công tác tiêm phòng vắc xin, tiêu độc khử trùng môi trường trong chăn nuôi, các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm dịch bệnh từ động vật sang người, các bệnh mới phát sinh để tránh tình trạng phát sinh dịch bệnh cũng như lây lan dịch bệnh trong thời gian tới.
A1.jpg
A2.jpg

A3.jpg
Chi cục Chăn nuôi và Thú y