Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở tại Dự án Khu nhà ở kết hợp với trung tâm thương mại tổng hợp tạ...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Thông báo chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở tại Dự án Khu nhà ở kết hợp với trung tâm thương mại tổng hợp tại phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý.

Thông báo số 2891/TB-STN&MT ngày 14/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở tại Dự án Khu nhà ở kết hợp với trung tâm thương mại tổng hợp tại phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý.

1. Nội dung Thông báo số 2891/TB-STN&MT ngày 14/11/2023

2. Danh sách các thửa đất.
1 TB CNQSD đất tại DA KNO kết hợp TTTM P Liêm Chính.pdf

2. Phụ lục DS các thửa đất, nhà ở được CN.xlsx
Văn phòng Sở