Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo Đấu giá tài sản Thanh lý Chi cục Kiểm lâm Hà Nam.

Thông báo Đấu giá tài sản Thanh lý Chi cục Kiểm lâm Hà Nam.

THÔNG TIN NGƯỜI CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

Chủ tài sản đấu giá: Hội đồng Thanh lý tài sản Chi cục Kiểm lâm.

Địa chỉ: tỉnh Hà Nam.

​THÔNG TIN TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

1. Xe ô tô biển kiển soát 90B-0676. Loại xe: Ô tô con. Nhãn hiệu: Toyota/Corolla 1.6 GLi. Năm sản xuất: 1999 tại Việt Nam.  Số khung: AE111-9559245. Số máy: 4A-H520709. Mức độ hao mòn xe:  86% Giá trị còn lại: 14%. Giá khởiđiểm: 48.000.000 đồng.

2. Xe ô tô biển kiểm soát: 90B-0991. Loại xe: Ô tô con. Nhãn hiệu: Ford/ Ranger 2A W. Số khung: THDFDCMRRD2L00715. Số máy: WLAT285292. Năm sử dụng 2002. Giá khởi điểm: 22.000.000 đồng.

THÔNG TIN TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 05/4/2021 đến ngày 08/4/2021.

Địa chỉ: Chi cục Kiểm lâm.

Đường: 1A, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Văn phòng