Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo Đấu giá tài sản Thanh lý Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam.

Thông báo Đấu giá tài sản Thanh lý Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam.

THÔNG TIN NGƯỜI CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

Chủ tài sản đấu giá: Hội đồng Thanh lý tài sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam.

Địa chỉ: tỉnh Hà Nam.

THÔNG TIN TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

1. Xe ô tô biển kiển soát 90B-5257. Nhãn hiệu Mazda/626. Năm sản xuất: 2012 tại Việt Nam. Số máy: FS-383195. Số khung: GF22S1MH001417. Mức độ hao mòn của xe: 84%. Giá trị còn lại: 16%. Giá khởi điểm là: 80.000.000 đồng.

2. Xe ô tô biển kiểm soát 90B-0183. Nhãn hiệu Toyota/Innova. Năm sản xuất: 2007 tại Việt Nam. Số máy: 1TR-6404413. Số khung: L4XW41G-X79001681. Mức độ hao mòn của xe: 73%. Giá trị còn lại: 27%. Giá khởi điểm: 105.000.000 đồng.

THÔNG TIN TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 05/4/2021 đến ngày 08/4/2021.

Địa chỉ: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đường: Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Văn phòng