Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo Đấu giá tài sản Thanh lý Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nam.

Thông báo Đấu giá tài sản Thanh lý Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nam.

THÔNG TIN NGƯỜI CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

Chủ tài sản đấu giá: Hội đồng Thanh lý tài sản Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Địa chỉ: tỉnh Hà Nam.

THÔNG TIN TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

Xe ô tô biển kiển soát 90B-00161. Loại xe: Ô tô con. Nhãn hiệu: Mazda 626-98. Năm sản xuất: 2001 tại Việt Nam. Số khung: GF22S1MH-000520. Số máy: FS-794339. Mức độ hao mòn xe: 85%. Giá trị còn lại: 15%. Giá khởi điểm: 36.000.000 đồng.

THÔNG TIN TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 05/4/2021 đến ngày 08/4/2021.

Địa chỉ: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Đường: Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Văn phòng