Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin làm việc với đoàn tham quan, học tập tỉnh Tuyên Quang

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Thông tin làm việc với đoàn tham quan, học tập tỉnh Tuyên Quang
Căn cứ đề xuất của Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thuỷ sản tỉnh Tuyên Quang về việc chia sẻ thông tin trong công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, kết nối xúc tiến thương mại, phát triển thị trường nông sản. Ngày 30/9/2022, Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Hà Nam giao cho Chi cục Quản lý Chất lượng Nông, Lâm sản và Thuỷ sản phối hợp thực hiện, thu được một số kết quả nổi bật sau đây:

Làm việc tại hội trường hai Chi cục đã trao đổi, chia sẻ sâu rộng các thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong công tác tham mưu văn bản, tuyên truyền, giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm; đặc biệt là công tác xúc tiến thương mại, tổ chức hội chợ; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp hợp tác xã thiết lập quan hệ cung ứng nông sản hàng hoá. Hai bên thống nhất ký quy chế phối hợp trong công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm; xúc tiến thương mại, phát triển thị trường nông sản.

B1.jpg

B2.jpg.png

B3.jpg

B4.jpg

B5.jpg.png

B6.jpg.png

Các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm tại Tuyên Quang đã thăm địa điểm kinh doanh thuộc Chi nhánh Công ty Cổ phần thực phẩm Mai Chi tại Hà Nam, thăm Công ty Cổ Phần đầu tư và phát triển nông nghiệp công nghệ cao Hà Nam, HTX thuỷ sản sông trong ao Hải Đăng,.. Qua đó các bên đã trao đổi, thiết lập kênh thông tin về việc cung ứng trái cây có múi (cam, bưởi,…), sản phẩm từ măng rừng, các đặc sản tại Tuyên Quang vào Hà Nam; theo chiều ngược lại, giống cây trồng, sản phẩm chế biến từ rau quả, cá chế biến,.. được quan tâm, kết nối vào thị trường Tuyên Quang.

Đây được xem là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa về mặt thực tiễn để nâng cao vai trò quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp và có ý nghĩa về mặt kinh tế-xã hội trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang đẩy mạnh các giải pháp tiêu thụ hàng hoá nông sản; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt".

Chi cục Quản lý chất lượng NLS & TS