Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1. Tên Dự án: Nạo vét, kiên cố hóa kênh A3-4 kết hợp làm đường giao thông thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

1. Tên Dự án: Nạo vét, kiên cố hóa kênh A3-4 kết hợp làm đường giao thông thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

1. Tên Dự án: Nạo vét, kiên cố hóa kênh A3-4 kết hợp làm đường giao thông thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà  Nam

2. Mục tiêu chính: Nâng cao năng lực tiêu thoát nước, chống ngập úng khu vực phía Tây bắc thành phố Phủ Lý và một phần huyện Kim Bảng, góp phần cải tạo môi trường, cảnh quan kết nối giao thông phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

3. Lĩnh vực chuyên môn: Đầu tư xây dựng.

4. Loại công trình, dự án: Dự án nhóm B; Công trình nông nghiệp & PTNT.

5. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2025.

6. Tổng mức đầu tư: 91.000,0 triệu đồng.

7. Nguồn vốn: Ngân Trung ương, ngân sách tỉnh.

8. Địa điểm xây dựng: thành phố Phủ Lý, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

9. Tên chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam.

10. Tình trạng dự án: Đang tổ chức lập, thẩm định giai đoạn TKBVTC.

Phòng Quản lý XDCT