Skip Ribbon Commands
Skip to main content

2. Tên Dự án: Nạo vét, kiên cố hóa kênh BH8 tỉnh Hà Nam.

2. Tên Dự án: Nạo vét, kiên cố hóa kênh BH8 tỉnh Hà Nam.

1. Tên Dự án: Nạo vét, kiên cố hóa kênh BH8 tỉnh Hà Nam.

2. Mục tiêu chính: Nâng cao năng lực khai thác cho hệ thống trạm bơm Triệu Xá; bơm phục vụ chống ngập úng cho các khu vực đô thị, khu trung tâm y tế chất lượng cao phía Đông thành phố Phủ Lý và một phần dân cư, đất nông nghiệp huyện Thanh Liêm.

3. Lĩnh vực chuyên môn: Đầu tư xây dựng

4. Loại công trình, dự án: Dự án nhóm B; Công trình nông nghiệp & PTNT

5. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2024.

6. Tổng mức đầu tư: 80.497,0 triệu đồng.

7. Nguồn vốn: Ngân Trung ương, ngân sách tỉnh.

8. Địa điểm xây dựng: thành phố Phủ Lý, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

9. Tên chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam.

10. Tình trạng dự án: Đang tổ chức lập, thẩm định giai đoạn TKBVTC.

Phòng Quản lý XDCT