Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án Nạo vét, kiên cố hóa kênh BH8 tỉnh Hà Nam

Dự án Nạo vét, kiên cố hóa kênh BH8 tỉnh Hà Nam

1. Tên Dự án: Nạo vét, kiên cố hóa kênh BH8 tỉnh Hà Nam

2. Mục tiêu chính: Nâng cao năng lực khai thác cho hệ thống trạm bơm Triệu Xá; bơm phục vụ chống ngập úng cho các khu vực đô thị, khu trung tâm y tế chất lượng cao phía Đông thành phố Phủ Lý và một phần dân cư, đất nông nghiệp huyện Thanh Liêm.

3. Lĩnh vực chuyên môn: Đầu tư xây dựng

4. Loại công trình, dự án: Dự án nhóm B; Công trình nông nghiệp & PTNT

5. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2024

6. Tổng mức đầu tư: 80.497 triệu đồng

7. Nguồn vốn: Ngân Trung ương, ngân sách tỉnh.

8. Địa điểm xây dựng: thành phố Phủ Lý, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

9. Tên chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam

10. Tình trạng dự án: Đang tổ chức thi công

Văn phòng