Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án: Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông Châu Giang, đoạn từ đập Vĩnh Trụ đến trạm bơm Quan Trung tỉnh Hà Nam

Dự án: Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông Châu Giang, đoạn từ đập Vĩnh Trụ đến trạm bơm Quan Trung tỉnh Hà Nam

1. Tên Dự án: Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông Châu Giang, đoạn từ đập Vĩnh Trụ đến trạm bơm Quan Trung tỉnh Hà Nam

2. Mục tiêu chính: 

- Dự án xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông Châu Giang, đoạn từ đập Vĩnh Trụ đến trạm bơm Quan Trung tỉnh Hà Nam khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông, bảo vệ tuyến đường và khu vực dân cư sát bờ sông, bảo vệ diện tích đất nông nghiệp xã Văn Lý và góp phần phòng chống lụt bão.

- Kết hợp phát triển giao thông nông thôn nhằm mục đích phục vụ sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ sản phẩm. Từng bước hoàn thiện hệ thống đường giao thông kết nối với các tuyến đường đã có theo quy hoạch chung của tỉnh, đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân, phương tiện đi lại trong mùa mưa bão.

- Góp phần hoàn thiện xây dựng nông thôn mới.

3. Lĩnh vực chuyên môn: Đầu tư xây dựng

4. Loại công trình, dự án: Dự án nhóm C; Công trình nông nghiệp & PTNT

5. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2023

6. Tổng mức đầu tư: 21.000 triệu đồng

7. Nguồn vốn: Ngân Trung ương, Ngân sách tỉnh.

8. Địa điểm xây dựng: Huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam.

9. Tên chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam

10. Tình trạng dự án: Đã hoàn thành công trình, đang trình phê duyệt quyết toán.

Văn phòng