Skip Ribbon Commands
Skip to main content

MỘT SỐ CHÚ Ý CHĂM SÓC LÚA MÙA TRONG ĐỢT NẮNG NÓNG

Tin tức - Sự kiện  
MỘT SỐ CHÚ Ý CHĂM SÓC LÚA MÙA TRONG ĐỢT NẮNG NÓNG

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, nắng nóng gay gắt kéo dài đến 6/7, Trung tâm Khuyến nông xin khuyến cáo:

- Với diện tích mạ non chưa cấy: Cần giữ mạ trên ruộng, khi nhiệt độ giảm mới cấy tiếp; giữ nước sâu ngập chân mạ; không bón đạm để tiễn chân mạ.

- Với ruộng đã cấy và chuẩn bị cấy phải giữ nước ngập mặt ruộng.

- Diện tích lúa đã gieo sạ cần bơm nước ngập sâu mặt ruộng ban ngày và tháo cạn vào ban đêm.

- Đối với diện tích mới sạ: tuyệt đối không đưa nước vào và giữ nước quá sớm vì trời nắng, nóng nước rất dễ bị thối mộng và ốc bươu vàng theo nước vào phá hại. Trường hợp trời nắng, nhiệt độ cao, mặt ruộng quá khô có thể đưa nước tráng mặt ruộng lúc chiều mát rồi lại tháo đi ngay.

- Bón lót sâu phân NPK hỗn hợp hoặc phức hợp theo chỉ dẫn trên bao bì của nhà sản xuất, bón trước bừa cấy, không bón phân đơn và bón trên mặt ruộng sau khi cấy, những diện tích đã cấy phải ngừng bón thúc khi thời tiết còn nắng nóng

Trên đây là những khuyến cáo của TTKN để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của nắng nóng tới sinh trưởng phát triển của cây lúa. 

Theo https://khuyennonghanam.myharavan.com