Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm OCOP tỉnh Hà Nam năm 2022

Tin tức - Sự kiện Tin nội bộ  
Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm OCOP tỉnh Hà Nam năm 2022

Quyết định số 1085/QĐ-UBND ngày 19/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm OCOP tỉnh Hà Nam năm 2022.

1. Công nhận sản phẩm “Khăn lụa thêu tay cao cấp" của HTX Du lịch sinh thái, dệt lụa Hồng Tiến Nha Xá, xã Mộc Nam, thị xã Duy Tiên đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2022, hạng 4 sao.

2. Sản phẩm công nhận đạt hạng sao nêu trên được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP; chủ thể sản xuất được sử dụng Giấy chứng nhận, logo “OCOP Trung ương" và thứ hạng sao đạt được để in, dán trên sản phẩm/bao bì sản phẩm theo quy định hiện hành.

3. Kết quả công nhận có giá trị trong 03 năm (36 tháng), kể từ ngày Quyết định được ký ban hành.
Nội dung của Quyết định 1085.

3. Quyết định 1085 công nhận sản phẩm OCOP tỉnh Hà Nam năm 2022.pdf