Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 1474/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Quyết định của UBND tỉnh  
Quyết định 1474/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh

Quyết định 1474/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ  sung lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam.

Theo đó, sửa đổi, bổ  sung 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam.

Nội dung chi tiết của Quyết định 1474/QĐ-UBND ngày 28/7/2022.

1474. QĐ công bố danh mục TTHC Sở NNPTNT T7.22.pdf


Văn phòng