Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên dự án: “Xây dựng mô hình nuôi thâm canh cá chuối hoa áp dụng các biện pháp an toàn sinh học”

Thông tin về sáng kiến, Đề tài khoa học Kết quả thực hiện chương trình, đề tài, nhiệm vụ khoa học, Đề án, Kế hoạch sau khi được phê duyệt  
Tên dự án: “Xây dựng mô hình nuôi thâm canh cá chuối hoa áp dụng các biện pháp an toàn sinh học”

1. Tên dự án: Xây dựng mô hình nuôi thâm canh cá chuối hoa áp dụng các biện pháp an toàn sinh học".

2. Cấp quản lý: Cấp tỉnh

3. Cơ quan chủ trì dự án: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nam.

Địa chỉ: Đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

4. Cơ quan phối hợp thực hiện:

- Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Kim Bảng.

- UBND xã Hoàng Tây.

- HTX DVNN xã Hoàng Tây.

5. Thời gian thực hiện: Năm 2023.

6.  Tổng kinh phí thực hiện dự án: 2.531.110.000  đồng

Trong đó:

- Kinh phí từ nguồn vốn sự nghiệp nông lâm nghiệp:    200.000.000 đồng.

- Vốn của hộ dân:                                                         2.331.110.000 đồng.

Văn phòng