Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đánh giá sơ bộ kết quả sản xuất Vụ Xuân 2021

Tin tức - Sự kiện Tin trong tỉnh  
Đánh giá sơ bộ kết quả sản xuất Vụ Xuân 2021
Vụ Xuân 2021 được đánh giá là vụ có thời tiết tương đối thuận lợi, không có các đợt rét hại kéo dài nên giúp lúa và các cây trồng vụ Xuân sau khi gieo trồng sinh trưởng phát triển tốt. Tuy nhiên trận mưa to đêm mùng 8 và ngày mùng 9/2/2021, đã làm 1.239,6 ha diện tích mạ gieo, lúa cấy và gieo sạ bị ảnh hưởng.

Đối với cấy lúa đã gieo cấy 29.614,14 ha, đạt 100,6% kế hoạch. Qua đánh giá bước đầu lúa vụ Xuân 2021 tương đối đồng đều, lúa trỗ tập trung từ 25/4 – 10/5. Lúa bắt đầu thu hoạch từ 20/5, diện tích lúa thu hoạch đến ngày 26/5 là 5.249 ha bằng 17,7% diện tích, nhiều nhất là huyện Kim Bảng với 2.306 ha. Dự kiến đến 5/6 sẽ cơ bản thu hoạch và kết thúc thu hoạch ngày 10/6. Năng suất lúa vụ Xuân 2021 khả năng cao hơn vụ Xuân 2020, đạt trung bình khoảng 66,6 tạ/ha. Bên cạnh đó diện tích cây rau màu vụ Xuân đã thu hoạch cơ bản xong, năng suất đạt cao với tổng diện tích 5.302,87 ha, đạt 119% kế hoạch, trong đó: cây ngô 1.784,25ha; dưa chuột 433,88 ha; bí xanh bí đỏ 197,3 ha; rau các loại 2.471,01 ha.

Trong việc thực hiện khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và tích tụ ruộng đất đã có 6 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích 666,87 ha đạt 139,2% kế hoạch. Dự kiến quý II/2021 phê duyệt quy hoạch Khu nông nghiệp công nghệ cao và du lịch nông thôn ở xã Thụy Lôi, huyện Kim bảng với diện tích 50,5 ha; nâng tổng diện tích quy hoạch là 717,37 ha. Đến nay diện tích đã tích tụ, tập trung đất đai được 226,41 ha/666,87 ha đất đã quy hoạch, ký hợp đồng cho các doanh nghiệp thuê lại quyền sử dụng đất là 206,44 ha/226,41 ha và đã có sản phẩm nông sản sạch ra thị trường. Thông qua tích tụ, tập trung đất đai thực hiện các mô hình liên kết sản xuất nông sản sạch, hàng hóa, toàn tỉnh có 84/109 xã, phường, thị trấn thực hiện được 2.092,2 ha, vượt 39,5% kế hoạch, xây dựng 166 mô hình sản xuất lúa, rau củ quả, hoa, cây dược liệu, cây ăn quả tham gia chuỗi liên kết sản xuất nông sản sạch.

Việc áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa trong khâu làm đất, gieo cấy, thu hoạch cũng đạt tỷ lệ đáng kể. Tổng số máy các tập thể, cá nhân đã đầu tư 1990 máy các loại: 1.480 máy làm đất; 454 máy gật đập liên hợp; 46 máy cấy. Trong đó được tỉnh hỗ trợ 433 máy. Riêng tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất lúa ở khâu làm đất đạt 100%, khâu thu hoạch 90%, khâu gieo trồng đạt 40%.

Một số cơ chế, chính sách đã và đang được áp dụng để hỗ trợ sản xuất cho các mô hình cánh đồng lớn, sản xuất hàng hóa có hợp đồng bao tiêu sản phẩm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng như: Đề án “ứng dụng một số giống cây trồng mới chủ yếu với mức hỗ trợ 30% tiền giống mới; Đề án xây dựng mô hình sản xuất cấy ăn quả an toàn vùng chuyển đổi đất lúa của tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025, mức hỗ trợ 50% tiền giống đối với diện tích trồng mới; 50% vật tư thiết yếu; 100% kinh phí phân tích đất, nước xác định vùng đủ điều kiện sản xuất VietGAP…; Mô hình sản xuất lúa hữu cơ hỗ trợ 50% tiền giống đối với diện tích trồng mới và 50% vật tư thiết yếu. Hỗ trợ 100% kinh phí phân tích đất, nước xác định vùng đủ điều kiện sản xuất hữu cơ.

Vụ Xuân 2021 trước diễn biến của dịch covid 19, các cấp các ngành cùng chính quyền địa phương đã chủ động trong việc kêu gọi doanh nghiệp, thương lái tiêu thụ nông sản nhất là cây dưa chuột, rau các loại. Phối hợp doanh nghiệp và thương lái cam kết tiêu thụ cơ bản sản lượng nông sản sản xuất vụ Xuân. Chính quyền địa phương hỗ trợ một phần thuốc BVTV, HTXDVNN phối hợp hộ nông dân ở địa phương hỗ trợ công phun phòng trừ sâu bệnh hại trên cây lúa cho các hộ phải đi cách ly tập trung. Chỉ đạo chính quyền địa phương giao cho HTXDVNN đứng ra tổ chức thu hoạch cho các hộ gia đình đang thực hiện cách lý tập trung (thu hoạch, quản lý và ghi lại sản lượng từng hộ).