Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án Xây dựng mô hình áp dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo trong chăn nuôi gà Móng nhằm nâng cao hiệu quả sinh sản ...

Tin tức - Sự kiện Tin trong tỉnh  
Dự án Xây dựng mô hình áp dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo trong chăn nuôi gà Móng nhằm nâng cao hiệu quả sinh sản đàn bố mẹ

​1. Tên dự án: "Xây dựng mô hình áp dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo trong chăn nuôi gà Móng nhằm nâng cao hiệu quả sinh sản đàn bố mẹ"

2. Cấp quản lý: Cấp tỉnh

3. Cơ quan chủ trì dự án: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nam.

Địa chỉ: Đường Lý Thường Kiệt, P. Lê Hồng Phong, Phủ Lý, Hà Nam.

4. Cơ quan phối hợp thực hiện:

- Phòng Nông nghiệp & PTNT/Kinh tế các huyện, thị xã triển khai Dự án;

- HTX DVNN tại các địa phương triển khai Dự án;

5. Thời gian thực hiện: Năm 2021.

6. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 669.830.000 đồng (Sáu trăm sáu mươi chín triệu tám trăm ba mươi nghìn đồng).

Trong đó:

- Kinh phí từ nguồn vốn sự nghiệp nông lâm nghiệp:    200.000.000 đồng;

- Vốn của hộ dân:                                                         469.830.000 đồng.

Phòng Kế hoạch Tài chính