Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án: Xử lý cấp bách sạt lở và nâng cấp tuyến đê bối Đinh Xá thành phố Phủ Lý, do ảnh hưởng của bão số 3, đợt mưa lũ...

Dự án: Xử lý cấp bách sạt lở và nâng cấp tuyến đê bối Đinh Xá thành phố Phủ Lý, do ảnh hưởng của bão số 3, đợt mưa lũ tháng 7 năm 2018

1. Tên Dự án: Xử lý cấp bách sạt lở và nâng cấp tuyến đê bối Đinh Xá thành phố Phủ Lý, do ảnh hưởng của bão số 3, đợt mưa lũ tháng 7 năm 2018

2. Mục tiêu chính: 

Xử lý lún sụt, cải tạo, gia cố, nâng cấp, mở rộng đảm bảo ổn định đồng bộ tuyến đê, hạn chế xảy ra rủi ro khi lũ lớn, đồng thời tạo điều kiện mở rộng mặt đê đảm bảo thuận lợi cho công tác kiểm tra, cứu hộ đê, kết hợp làm tuyến đường giao thông ven sông, góp phần nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi ổn định và đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội khu vực

3. Lĩnh vực chuyên môn: Đầu tư xây dựng

4. Loại công trình, dự án: Dự án nhóm C; Công trình nông nghiệp & PTNT

5. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020 – 2021 (được gia hạn đến 2022)

6. Tổng mức đầu tư: 23.000 triệu đồng

7. Nguồn vốn: Ngân Trung ương, Ngân sách tỉnh.

8. Địa điểm xây dựng: Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

9. Tên chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam

10. Tình trạng dự án: Đang tổ chức thi công xây dựng.

Văn phòng