Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị họp hội đồng thẩm định xét, công nhận xã Xuân Khê đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019

Tin tức - Sự kiện Tin trong tỉnh  
Hội nghị họp hội đồng thẩm định xét, công nhận xã Xuân Khê đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019
Sáng ngày 08 tháng 6 năm 2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức họp Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã Xuân Khê đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019.

Về dự và chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ban, ngành là thành viên Hội đồng thẩm định tỉnh; các cơ quan đoàn thể của tỉnh; Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh.

A1.jpg

Toàn cảnh hội nghị 

- Hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu của xã Xuân Khê đã thực hiện đầy đủ theo quy định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và Quyết định 2971/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định đánh giá, xét công nhận và công bố “xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu" tỉnh Hà Nam giai đoạn 2018 - 2020.

- Kết quả thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới: xã Xuân Khê đều đạt các tiêu chí xã nông thôn mới theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

- Đối với các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu: đến hết năm 2019, xã Xuân Khê đạt 4/4 tiêu chí theo Quyết định 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020 và Quyết định 2971/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định đánh giá, xét công nhận và công bố “xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu" tỉnh Hà Nam giai đoạn 2018 - 2020.

- Kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân: Được nhân dân đồng thuận cao; tỷ lệ các tiêu chí được hỏi đều đạt theo quy định.

- Kết quả bỏ phiếu: 100% số phiếu nhất trí xét, công nhận xã Xuân Khê đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019.

 A2.jpg

Các thành viên hội đồng thẩm định bỏ phiếu xét, công nhận xã Xuân Khê đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2019

Thông qua hội nghị: Đ/c Nguyễn Đức Vượng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhận xét, để đạt được xã nông thôn mới kiểu mẫu đã khó nhưng việc giữ vững các tiêu chí này còn khó hơn vì vậy xã Xuân Khê cần phải tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để duy trì, nâng cao chất lượng những tiêu chí đã đạt được. Xuân Khê cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị liên quan để hoàn thiện hồ sơ công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu./.

Chi cục Phát triển nông thôn