Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiểm tra mô hình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn GLOBALGAP và theo hướng VIETGAP

Tin tức - Sự kiện Tin trong tỉnh  
Kiểm tra mô hình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn GLOBALGAP và theo hướng VIETGAP
Hội đồng khoa học của Sở Khoa học & Công nghệ phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam tổ chức kiểm tra đánh giá các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn GlobalGAP và theo hướng VietGAP.


Năm 2020 ứng dụng này được triển khai tại 3 điểm ở xã Văn Lý - Lý Nhân; Bình Nghĩa - Bình Lục và xã Thanh Sơn - Kim Bảng với tổng diện tích 5ha. Các mô hình được áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học công nghệ vào trong sản xuất rau an toàn. Mỗi điểm đều thực hiện các quy trình công nghệ như: Xử lý đất bằng nhiệt mặt trời; ủ phân hữu cơ bằng chế phẩm trichoderma; lắp đặt và vận hành hệ thống tưới tự động; sử dụng vòm che nilon; sử dụng vải không dệt.

Đối tượng cây đưa vào sản xuất vụ hè năm 2020 là cây cà chua với giống HT 109 có khả năng chịu nhiệt tốt, chống chịu sâu bệnh khá và cho năng suất cao. Theo đánh giá chung: Mặc dù thời gian qua, nắng nóng kéo dài, cà chua trong mô hình vẫn chống chịu thích nghi với nhiệt độ cao và cho năng suất thu hoạch cao, cung cấp cho thị trường. Tại các điểm kiểm tra, cà chua đang rộ mùa thu hoạch, năng suất ước đạt 30 tấn/ha

Để các các mô hình đạt hiệu quả đã xây dựng được mối liên kết tổ chức sản xuất, tiêu thụ rau an toàn theo hướng Viêt GAP; quy trình sản xuất tiên tiến, nâng cao hiệu quả sản xuất cho người nông dân; Tổ chức tập huấn, đào tạo gắn với các mô hình cho cán bộ kỹ thuật viên, KNVCS và nông dân tham gia dự án; tổ chức hội nghị đầu bờ thảo và kết nối giữa người sản xuất với người tiêu thụ.

Theo https://khuyennonghanam.myharavan.com