Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lựa chọn nhà thầu tư vấn Khảo sát và thiết kế giai đoạn lập Thiết kế bản vẽ thi công dự án đầu tư xây dựng xử lý cấp bách sạt lở, nâng cấp tuyến đê Tả Đáy và Hữu Hồng tỉnh Hà Nam

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Lựa chọn nhà thầu tư vấn Khảo sát và thiết kế giai đoạn lập Thiết kế bản vẽ thi công dự án đầu tư xây dựng xử lý cấp bách sạt lở, nâng cấp tuyến đê Tả Đáy và Hữu Hồng tỉnh Hà Nam
Lựa chọn nhà thầu tư vấn Khảo sát và thiết kế giai đoạn lập Thiết kế bản vẽ thi công dự án đầu tư xây dựng xử lý cấp bách sạt lở, nâng cấp tuyến đê Tả Đáy và Hữu Hồng tỉnh Hà Nam do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017.

Ngày 29 tháng 5 năm 2019, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam (Chủ đầu tư) đã ban hành Quyết định số 69/QĐ-SNN và Quyết định số 70/QĐ-SNN về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói số 03: Khảo sát và thiết kế giai đoạn lập TKBVTC của 02 dự án trên.

Hồ sơ mời thầu được phát hành rộng rãi đến các nhà thầu từ 08h00 ngày 04/6/2019 đến 14h00 ngày 24/6/2019 tại Hội trường tầng 3 - Nhà C - Ban QLDA Đầu tư và xây dựng các công trình Nông nghiệp & PTNT.

Hồ sơ đề xuất kỹ thuật sẽ được tiến hành mở công khai vào lúc 14h30, ngày 24 tháng 06 năm 2019, tại Hội trường tầng 3 - Nhà C - Ban QLDA Đầu tư và xây dựng các công trình Nông nghiệp & PTNT

Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nam thông báo rộng rãi để các nhà thầu biết và đến tham gia dự thầu.

Phòng QLXDCT