Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định của Chi cục Trưởng Chăn nuôi và Thú y về việc phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh các gói thầu năm 2019 phục vụ công tác chuyên môn của Chi cục.

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Quyết định của Chi cục Trưởng Chăn nuôi và Thú y về việc phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh các gói thầu năm 2019 phục vụ công tác chuyên môn của Chi cục.
Ngày 09 tháng 4 năm 2019 của Chi cục Trưởng Chăn nuôi và Thú y đã ký 4 Quyết định về việc chào hàng cạnh tranh các gói thầu mua sắm vắc xin, tinh bò trong năm 2019, cụ thể như sau:

Quyết định số 11/QĐ-CN&TY ngày 09 tháng 4 năm 2019 của Chi cục Trưởng Chăn nuôi và Thú y về việc phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh Gói thầu mua tinh bò sữa cao sản, ni tơ lỏng, vật tư thụ tinh nhân tạo và thẻ tai bò sữa.

Quyết định số 12/QĐ-CN&TY ngày 09 tháng 4 năm 2019 của Chi cục Trưởng Chăn nuôi và Thú y về việc phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh Gói thầu mua vắc xin Lở mồm long móng.

Quyết định số 13/QĐ-CN&TY ngày 09 tháng 4 năm 2019 của Chi cục Trưởng Chăn nuôi và Thú y về việc phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh Gói thầu mua vắc xin dại chó, mèo.

Quyết định số 14/QĐ-CN&TY ngày 09 tháng 4 năm 2019 của Chi cục Trưởng Chăn nuôi và Thú y về việc phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh Gói thầu mua vắc xin dịch tả lợn.

Nội dung chi tiết của các Quyết định trên.

18. QĐ 11,12,13,14 về mua thuốc của HC - TH.pdf

Phòng Kế hoạch Tài chính