Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thăm mô hình sự nghiệp Khoa học do chi cục Trồng trọt & BVTV thực hiện năm 2019

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Thăm mô hình sự nghiệp Khoa học do chi cục Trồng trọt & BVTV thực hiện năm 2019
Thực hiện Quyết định số 2288/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2019.
Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam đã có Quyết định số: 02/QĐ-SNN ngày 4/1/2019 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch Nhà nước năm 2019 cho các đơn vị trực thuộc. Trong đó đã giao cho Chi cục Trồng trọt & BTVT triển khai thực hiện 4 mô hình sự nghiệp khoa học nông nghiệp đó là:

1. Hỗ trợ mô hình phòng trừ tổng hợp bệnh bạc lá hại lúa trong điều kiện biến đổi khí hậu;

2. Xây dựng mô hình chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng chanh gắn với hợp đồng tiêu thụ sản phẩm;

3. Xây dựng mô hình chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau, củ quả gắn với hợp đồng tiêu thụ sản phẩm;

4. Xây dựng mô hình sản xuất cây ăn quả theo hướng Vietgap.

Ngày 27 tháng 5 năm 2019 Hội đồng Khoa học và công nghệ của Sở Nông nghiệp & PTNT đã tổ chức đi thăm 2 mô hình:

Đoàn đã đến thăm mô hình chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng Chanh gắn với hợp đồng tiêu thụ sản phẩm được triển khai tại cánh đồng Xa thôn 7, HTX Liên An xã Tràng An huyện Bình Lục. Mô hình được triển khai với quy mô 2 ha cây chanh bốn mùa, mật độ trồng 1.500 cây/ha. Chi cục Trồng trọt & BVTV đã phối hợp với HTXDVNN Liên An tổ chức kiểm tra, chỉ đạo mô hình thực hiện các biện pháp khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất như: sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón hữu cơ, quy trình chăm sóc... Qua thực tế cho thấy diện tích trồng chanh trong mô hình sinh trưởng và phát triển tốt hơn hẳn với diện tích đối chứng bên cạnh sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu thông thường.

 Mô hình sản xuất cây ăn quả theo hướng Vietgap được triển khai tại HTX Châu Giang xã Châu Giang huyện Duy Tiên với quy mô 1,5 ha. HTX Hạ Vĩ xã Nhân Chính huyện Lý Nhân với quy mô 1,5 ha trên cây bưởi Diễn. Chi cục Trồng trọt & BVTV đã tiến hành triển khai thực hiện phân tích mẫu đất, mẫu nước, tập huấn các quy trình thực hành nông nghiệp tốt, quy trình thâm canh, quản lý dịch hại chủ yếu trên cây bưởi Diễn, sử dụng túi bao quả cho 100% số quả trên cây. Hiện tại cây bưởi Diễn trong mô hình sinh trưởng và phát triển tốt, sạch sâu bệnh, sai quả, quả không bị cháy nắng, nám quả, không bị côn trùng đót.

Phòng Kế hoạch Tài chính