Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Mua sắm trang thiết bị, bàn ghế hội trường và phòng làm việc

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Mua sắm trang thiết bị, bàn ghế hội trường và phòng làm việc

Ngày 04 tháng 11 năm 2019, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 2295/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm trang thiết bị, bàn ghế hội trường và phòng làm việc thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án được phê duyệt tổng cộng 02 gói thầu. Trong đó có 01 gói thầu trong hạn mức chỉ định thầu và 01 gói thầu có hạn mức chào hàng cạnh tranh trong nước. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu vào Quý IV năm 2019.

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam thông báo mời thầu với những nội dung như sau:

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 01 Mua sắm trang thiết bị, bàn ghế hội trường và phòng làm việc.

2. Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị, bàn ghế hội trường và phòng làm việc Sở Nông nghiệp & PTNT.

3. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh năm 2019.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.

5. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: 07h30 ngày 19/11/2019 đến trước 8h00 ngày 26/11/2019.

6. Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu: Phòng 304, tầng 3, nhà A Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nam.

7. Địa điểm mở hồ sơ đề xuất: Phòng 303, tầng 3  nhà A Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nam.

8. Giá bán hồ sơ yêu cầu: 1.000.000đ (Một triệu đồng).

9. Thời điểm đóng thầu: 8h00 ngày 26/11/2019

10. Thời điểm mở thầu: 8h30 ngày 26/11/2019.

Kính mời đại diện các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm như trên./.

Văn phòng