Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phù Vân chuyển dịch cơ cấu cây trồng gắn với phát triển du lịch sinh thái theo hướng bền vững

Tin tức - Sự kiện Tin trong tỉnh  
Phù Vân chuyển dịch cơ cấu cây trồng gắn với phát triển du lịch sinh thái theo hướng bền vững
Xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục chỉ có điểm bắt đầu không có thời gian kết thúc, phát triển kinh tế vừa là mục tiêu, vừa là động lực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới những năm qua. Chính vì vậy, UBND xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng toàn diện các tiêu chí nông thôn mới. Trong đó việc có chuyển dịch cơ cấu kinh tÕ trong nông nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Nông nghiệp gắn liền với nông dân và nông thôn, do vậy UBND xã Phù Vân xác định bên cạnh việc tập trung xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, xã đã triển khai tích cực các giải pháp ưu tiên cho phát triển nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất trồng trọt và chăn nuôi. Khuyến khích, hỗ trợ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế gắn du lịch sinh thái cùng với tiềm năng thế mạnh của địa phương.

Tham quan làng hoa Phù Vân

UBND xã đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Đảng ủy xã ra Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp xã giai đoạn 2016-2020, UBND xã đã xây dựng Đề án phát triển kinh tế nông nghiệp xã giai đoạn 2016-2020. Trên cơ sở đó làm căn cứ để lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, thôn xóm tập trung lãnh đạo nhân dân thực hiện chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp trong đó tập trung chỉ đạo các thôn thực hiện quy hoạch các vùng sản xuất chuyên canh để sản xuất các loại cây hàng hóa như vùng hoa, vùng rau, vùng lúa, vùng nuôi trồng thủy sản .....

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo có trong tâm trọng điểm; gắn trách nhiệm cho các cấp, các ngành và từng cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong phát triển mô hình kinh tế. Từ đó đã làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của nhân dân, nhiều hộ gia đình đã thay đổi tư duy, gạt bỏ được tư tưởng trông chờ ỉ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, tự lực tự cường phát triển kinh tế hộ gia đình, nhiều hộ nông dân đã tự đầu tư xây dựng được nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả cho thu nhập cao và có tính bền vững góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội xã nhà phát triển.

  Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh Hà Nam và kế hoạch của UBND thành phố, UBND xã tích cực tuyên truyền nhân dân thực hiện tích tụ ruộng đất, vận động các hộ dân có đất nhưng không lao động cho các hộ có điều kiện, lao động thuê hiện nay toàn xã có nhiều hộ dân thực hiện tích tụ với diện tích 50 ha đồng thời phát huy tính sáng tạo của người dân, khuyến khích nhân dân tìm tòi học hỏi, mạnh dạn đưa các giống cây  có giá trị kinh tế cao vào sản xuất từ đó các hộ đã đầu tư sản xuất rau, hoa, cây cảnh có giá trị, nhiều hộ đã mạnh dạn đưa các giống mới vào trong sản xuất chính vì vậy giá trị thu nhập cao. Diện tích cây hoa, cây cảnh toàn xã 40ha hàng năm có giá trị từ 250 đến       300 triệu đồng/ha, cây rau cho thu nhập 110 đến 115 triệu đồng/ha tiêu biểu như hộ anh Đồng, anh Tâm, anh Hậu, anh Kiên và nhiều hộ khác góp phần nâng cao thu nhập và đời sống của nhân dân. Đồng thời củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Trên địa bàn toàn xã hiện có trên 100 hộ sản xuất hoa trong đó có 30 hộ trồng hồng và có trên 90 hộ trồng hoa các loại và cây ăn quả, nhiều hộ sản xuất rau, trồng cây dược liệu. Năm 2018 đã thành lập HTX hoa du lịch sinh thái Phù Vân. Hiện nay toàn xã có 3 hợp tác xã.

Xã Phù Vân được thành phố lựa chọn là xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 trong đó nổi trội về sản xuất gắn với du lịch. Một trong những giải pháp UBND xã tập trung đó là:

- Chỉ đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp một cách toàn diện theo hướng sản xuất cây hàng hóa gắn với phát triển du lịch sinh thái.

- Trong năm 2019, tổ chức quy hoạch, thiết kế cải tạo lại hệ thống hạ tầng, giao thông, thủy lợi, thiết kế cảnh quan vùng sản xuất cây hàng hóa tập chuyên sản xuất các loại hoa, cây cảnh có giá trị kinh tế cao, cải tạo 40 ha diện tích đầm hồ ao tự nhiên thành các khu chăn nuôi thủy sản kết hợp phục vụ dịch vụ tham quan du lịch... và nhân rộng mô hình ra các vùng sản xuất ở các thôn trong năm 2020.

- Thực hiện liên kết với công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao Phù Vân, là một trong những hạt nhân đi đầu kết nối với các hộ dân, Tổ hợp tác, HTX trong việc cung ứng, bao tiêu và tiêu thụ sản phẩm, kết hợp du lịch tham quan và học tập.

- Đổi mới trong thực hiện các khâu dịch vụ, nâng cao chất lượng các khâu dịch vụ thiết yếu cho sản xuất của HTXDVNN; áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao giá trị thu nhập trên 1 ha; mở rộng diện tích trồng hoa, cây cảnh; chuyển đổi các loại rau, cây có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Tiếp tục quy hoạch vùng sản xuất tập trung để tiện thâm canh.

- Tiếp tục hình thành các mô hình Hợp tác xã kiểu mới liên kết tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp lớn; tập trung đầu tư phát triển chất lượng và thương hiệu các sản phẩm chủ lực như: Sản phẩm hoa, cây cảnh Phù Vân; Sản phẩm rau hữu cơ Phù Vân sản xuất đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm.

+ HTX hoa, cây cảnh du lịch sinh thái và HTX rau hữu cơ Phù Vân tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, kết nạp thêm các thành viên cùng góp vốn đầu tư sản xuất liên kết với các công ty lữ hành để thu hút khách đến tham quan, trải nghiệm.

+ Đối với các hộ dân có diện tích đất sản xuất nông nghiệp trong khu dân cư, Vận động nhân dân cải tạo vườn tạp hình thành các mô hình nhà vườn sinh thái kết hợp kinh doanh du lịch trải nghiệm.

+ Đối với các hộ sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ lẻ, tiếp tục thực hiện tích tụ ruộng đất, mở rộng quy mô sản xuất.

+ Đối với các vùng sản xuất nông nghiệp, tập trung chuyên canh trồng một loại sản phẩm, đưa các cây giống chất lượng cao và áp dụng tiến bộ khao học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế trên ha canh tác.

Đẩy mạnh công tác truyền thông bằng nhiều hình thức nhằm chuyển giao rộng rãi tiến bộ của khoa học kỹ thuật cho những chủ dự án cũng như quảng bá các loại sản phẩm, các mô hình, loại hình dịch vụ - du lịch của địa phương.

Tuy nhiên các sản phẩm du lịch sinh thái nông nghiệp hiện nay ở địa phương chưa đáp ứng như mong đợi, chủ yếu là tự phát, dịch vụ còn nghèo nàn, chất lượng thấp, mới đáp ứng nhu cầu của du khách ở mức đơn giản. Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất phụ trợ tại nhiều điểm du lịch sinh thái nông nghiệp chưa được quan tâm đầu tư. Thiếu sự liên kết giữa người dân, doanh nghiệp làm du lịch, lữ hành và cơ quan nhà nước nên việc quảng bá, xúc tiến du lịch còn hạn chế, thiếu chuyên nghiệp, chưa đạt hiệu quả; nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu.

Để phát triển nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái trong thời gian tới đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo  đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến, giới thiệu rộng rãi về hoạt động du lịch và mô hình, sản phẩm du lịch của địa phương bằng nhiều hình thức, trong đó chú trọng phát huy vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng, hoạt động hội thảo, triển lãm, hội chợ... và  tổ chức các đợt tập huấn, hội thảo về hoạt động du lịch và mô hình du lịch nông nghiệp ngày càng phát triển góp phần nâng cao thu nhập và đời sống của người dân nông thôn./.

Theo https://khuyennonghanam.myharavan.com