Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp đến ngày 19/5/2021:

Tin tức - Sự kiện Tin trong tỉnh  
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp đến ngày 19/5/2021:

I. Tình hình cây trồng

- Đến nay, diện tích lúa toàn tỉnh đã trỗ xong, diện tích lúa đã thu hoạch là 597 ha (trong đó, huyện Kim Bảng 597 ha).

Ngô: Bắp non - thu hoạch; Lạc: Phát triển củ - thu hoạch; Dưa chuột: Cuối thu hoạch.

II. Tình hình dịch hại

1. Bệnh đạo ôn cổ bông: Diện tích đã phòng trừ: 28.642,8 ha. Kiểm tra đánh giá sau phòng trừ đạt hiệu quả cao, tỷ lệ bông bạc rải rác; cục bộ một số diện tích cấy giống nhiễm TBR225, Nếp ... không phun, phun xong gặp mưa có tỷ lệ bông bị bệnh nơi cao: 1-2%, cục bộ >3%, diện tích nhiễm tuần qua không tăng thêm: 0,5 ha (Tân Sơn, Lê Hồ - Kim Bảng: 0,2 ha; Bồ Đề, Hưng Công - Bình Lục: 0,3 ha).

2. Sâu cuốn lá nhỏ Cao điểm 1 lứa 3: Gây hại cho những diện tích trỗ muộn, mật độ sâu non trung bình 20 - 30 con/m2, cao: 60 - 80 con/m2, cục bộ: > 100 con/m2. Diện tích phòng trừ: 3.044 ha.

3. Rầy nâu - rầy lưng trắng lứa 3: Đang bắt đầu nở rộ, mật độ trung bình 100 - 200 con/m2, cao 500 – 700 con/m2, cục bộ >1.500 con/m2, chủ yếu tuổi 1, 2. Mật độ trứng nơi cao 20 - 30 ổ/m2, cục bộ 200 -300 ổ/m2. Diện tích nhiễm: 300 ha; diện tích đã phòng trừ: 1 ha.

4. Bệnh khô vằn: Tiếp tục phát sinh phát triển nhanh đặc biệt trên các diện tích gieo cấy dầy, xanh tốt; tỷ lệ bệnh trung bình 10 - 15%, nơi cao: 20 -30%, cục bộ > 60% số dảnh. Diện tích nhiễm: 16.183 ha; diện tích xử lý: 28.888,1 ha.

5. Bệnh bạc lá: Gây hại gia tăng trên một số diện tích gieo cấy giống nhiễm  Bắc thơm số 7 xanh tốt. Diện tích nhiễm: 30,5 ha; diện tích xử lý: 16,8 ha.

Các dịch hại khác ở mức độ bình thường; đang tiếp tục theo dõi.

III. Tình hình dịch bệnh đến ngày 19/5/2021:

1. Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP)

Trong ngày, không phát sinh thêm lợn mắc bệnh DTLCP tại phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên và thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm. Ổ dịch tại Tân Thanh đã qua 34 ngày không phát sinh lợn mắc bệnh.

    * Lũy kế: toàn tỉnh có 25 con lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi phải tiêu hủy. Tổng trọng lượng 1.303 kg.

2. Bệnh Viêm da nổi cục (VDNC)

Trong ngày, không phát sinh thêm trâu, bò mắc bệnh VDNC tại các xã Nhân Thịnh, Phú Phúc của huyện Lý Nhân và các xã Ngọc Lũ, Vũ Bản, Hưng Công của huyện Bình Lục.

* Lũy kế: toàn tỉnh có 467 con bò, bê mắc bệnh VDNC (trong đó: 373 con đã hồi phục, trở lại bình thường; còn 37con đang tích cực chăm sóc, điều trị theo hướng dẫn của nhân viên thú y; tiêu hủy 57 con với tổng trọng lượng 8.708 kg).

3. Các biện pháp tổ chức, chỉ đạo, thực hiện

   Phối hợp với các đơn vị chuyên môn của các huyện, thị xã hướng dẫn UBND các xã, phường có dịch thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định:

- Thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng: Tổng số hóa chất đã sử dụng 681 lít và 13.905 kg vôi bột; tổng diện tích đã phun khử trùng 681.000 m2.

- Tổ chức tiêm phòng vắc xin VDNC cho đàn trâu, bò ở các xã có dịch được 2.480 con trong đó (xã Ngọc Lũ tiêm được 60 con, đạt 96,8% diện tiêm; xã Vũ Bản tiêm được 503 con, đạt 91% diện tiêm; xã Hưng Công tiêm được 265 con, đạt 91,4% diện tiêm; xã Phú Phúc tiêm được 725con, đạt 79,7% diện tiêm; xã Nhân Thịnh tiêm được 927 con, đạt 94,8% diện tiêm).

- Tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh nhằm phát hiện sớm các ổ dịch để có biện pháp xử lý kịp thời.

- Thường xuyên thông tin tuyên truyền trên Đài truyền thanh về tình hình dịch bệnh và hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Sở Nông nghiệp & PTNT trân trọng báo cáo./.

Văn phòng