Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị giao ban Quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2022

Tin tức - Sự kiện Tin trong tỉnh  
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị giao ban Quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2022
Ngày 7/10/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả hoạt động quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV. Đồng chí Lê Hoàng Thuyên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị đã nghe báo cáo và các tham luận của các phòng ban đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn liên quan đến các lĩnh vực của ngành. Trong trồng trọt, Vụ Xuân 2022 toàn tỉnh gieo cấy được 29.220,9 ha, đạt 100,6% kế hoạch, năng suất lúa vụ Xuân 2022 toàn tỉnh đạt 66,6 tạ/ha; sản lượng đạt 194.605,8 tấn. Kết quả gieo trồng các cây màu vụ Xuân: Toàn tỉnh đã trồng được 5.182,96 ha, đạt 122,3 % kế hoạch. Vụ Mùa gieo cấy được 29.330,75 ha, đạt 99,73% kế hoạch. Tổng diện tích các cây màu vụ Hè Thu đã gieo trồng 4.056,15 ha, đạt 124,3% kế hoạch. Cây ngô trồng 1.449,95 ha, đậu tương trồng 89,81 ha, lạc trồng 91,75 ha; khoai lang trồng 58,05 ha; dưa chuột trồng 173,52 ha; bí xanh, bí đỏ 148,86 ha; cây hoa trồng 112,92 ha; cây gia vị dược liệu hàng năm 96,99 ha, rau đậu các loại 1.513,98 ha, cây trồng hằng năm khác 320,33 ha.

a2.jpg

a3.jpg

a4.jpg

Trong 9 tháng đầu năm 2022 ngành chăn nuôi thuỷ sản gặp một số khó khăn, tuy nhiên kết quả sản xuất chăn nuôi cơ bản phát triển ổn định, các chỉ tiêu sản xuất chăn nuôi ước đạt trên 75% kế hoạch được giao. Sản xuất chăn nuôi lợn và trâu bò duy trì ổn định, phát triển tốt chăn nuôi gia cầm. Tổng đàn lợn ước đạt 370.880 con, đạt 98,1% so với cùng kỳ năm trước và đạt 101,1% so với kế hoạch. Sản lượng lợn thịt hơi xuất chuồng ước đạt 53.908 tấn, đạt 77,5% so với kế hoạch cả năm, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất chăn nuôi trâu, bò trên địa bàn tỉnh với tổng đàn ước đạt khoảng 36.660 con đạt 97,6% so với kế hoạch, tăng 0,7% so với cùng kỳ. Sản lượng thịt trâu, bò hơi xuất chuồng ước đạt 1.880 tấn, tăng 2,6 % so với cùng kỳ năm 2021 bằng 74,3% so với kế hoạch. Chăn nuôi gia cầm phát triển khá, tổng đàn đạt khoảng 8.850 nghìn con, đạt 107,9% so với kế hoạch, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 17.560 tấn, tăng 3,2 % so với cùng kỳ năm 2021 và bằng 76,4% so với kế hoạch. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại ước đạt 73.348 tấn, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2021 và bằng 77,1% so với kế hoạch.

Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt 5.600 ha, bằng 99,9% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 96,6% kế hoạch. Tổng số lồng nuôi cá trên sông Hồng là 590 lồng với tổng thể tích ước 70.560 m3. Tổng sản lượng thuỷ sản ước đạt 19.205 tấn, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 74,7% kế hoạch cả năm. Trong đó sản lượng thuỷ sản nuôi trồng ước đạt 18.870 tấn (sản lượng nuôi lồng bè khoảng 1.800 tấn); sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 335 tấn.

Trong 9 tháng đầu năm, Sở Nông nghiệp đã chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc làm tốt các nhiệm vụ trồng trọt - lâm nghiệp; chăn nuôi - thú y - thủy sản; công tác nước sạch nông thôn, thủy lợi, đê điều và phòng thiên tai; công tác phát triển nông thôn; công tác khuyến nông; lĩnh vực quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản; công tác thanh tra kiểm tra; công tác xây dựng cơ bản. Triển khai hiệu quả các chương trình, Đề án như: chương trình xây dựng nông thôn mới; Đề án mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030; Đề án xây dựng mô hình sản xuất cây ăn quả an toàn vùng chuyển đổi đất lúa tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021- 2025; Đề án phát triển đàn lợn nái áp dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo phục vụ nhiệm vụ tái đàn lợn giai đoạn 2020-2022; Kế hoạch 1876 về chuyển đổi cơ cấu cây trồng và nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa giai đoạn 2019 -2020, định hướng 2025; Đề án phát triển dịch vụ mạ khay, cấy máy giai đoạn 2020 - 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm khác.

Theo kết luận của đồng chí Lê Hoàng Thuyên - Giám đốc Sở Nông nghiêp thì 9 tháng đầu năm các nhiệm vụ đạt kết quả cao, làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh để chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực của ngành. Bên cạnh đó cũng làm tốt công tác cải cách hành chính, việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo chất lượng. Đồng thời triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm.

Văn phòng