Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên dự án: “Xây dựng mô hình áp dụng các biện pháp tổng hợp phòng bệnh ký sinh trùng đường máu và viêm da nổi cục trê...

Thông tin về sáng kiến, Đề tài khoa học Kết quả thực hiện chương trình, đề tài, nhiệm vụ khoa học, Đề án, Kế hoạch sau khi được phê duyệt  
Tên dự án: “Xây dựng mô hình áp dụng các biện pháp tổng hợp phòng bệnh ký sinh trùng đường máu và viêm da nổi cục trên đàn bò sữa”

1. Tên dự án: Xây dựng mô hình áp dụng các biện pháp tổng hợp phòng bệnh ký sinh trùng đường máu và viêm da nổi cục trên đàn bò sữa".

2. Cấp quản lý: Cấp tỉnh

3. Cơ quan chủ trì dự án: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nam.

Địa chỉ: Đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

4. Cơ quan phối hợp thực hiện:

- Phòng Kinh tế thị xã Duy Tiên.

- UBND xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên.

- HTX Chăn nuôi bò sữa xã Chuyên Ngoại.

5. Thời gian thực hiện: Năm 2022.

6.  Tổng kinh phí thực hiện dự án: 373.225.000 đồng

Trong đó:

- Kinh phí sự nghiệp nông lâm nghiệp:         200.000.000 đồng;

- Vốn của hộ dân:                                          173.225.000 đồng.

Văn phòng