Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên dự án: " Xây dựng mô hình áp dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo trong chăn nuôi gà Móng Tiên Phong nhằm nâng cao ...

Thông tin về sáng kiến, Đề tài khoa học Kết quả thực hiện chương trình, đề tài, nhiệm vụ khoa học, Đề án, Kế hoạch sau khi được phê duyệt  
Tên dự án: " Xây dựng mô hình áp dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo trong chăn nuôi gà Móng Tiên Phong nhằm nâng cao hiệu quả sinh sản đàn bố, mẹ và liên kết sản xuất con giống"
1. Tên dự án: "Xây dựng mô hình áp dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo trong chăn nuôi gà Móng Tiên Phong nhằm nâng cao hiệu quả sinh sản đàn bố, mẹ và liên kết sản xuất con giống".
2. Cấp quản lý: Cấp tỉnh
3. Cơ quan chủ trì dự án: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nam.
Địa chỉ: Đường Lý Thường Kiệt, P. Lê Hồng Phong, Phủ Lý, Hà Nam. 
4. Cơ quan phối hợp thực hiện: 
- Phòng Nông nghiệp & PTNT/Kinh tế các huyện, thị xã triển khai Dự án;
- UBND xã, HTX DVNN tại các địa phương triển khai Dự án;
5. Thời gian thực hiện: Năm 2022.
6. Tổng kinh phí thực hiện dự án:  373.100.000 đồng.
Trong đó:
- Kinh phí từ nguồn vốn sự nghiệp nông lâm nghiệp:    200.000.000 đồng;
- Vốn của hộ dân:                                                         173.100.000 đồng.
Văn phòng