Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam

Tiếp cận thông tin Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí  
Thông báo người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam công bố thông tin của người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở, cụ thể như sau:

- Họ và tên: Lê Hoàng Thuyên.
- Chức vụ: Giám đốc Sở.

- Điện thoại: 0913978290

- Email: lehoangthuyen@hanam.gov.vn

- Địa chỉ: Đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.​

Văn phòng