Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tiếp cận thông tin  
02/10/2023
Thông báo số 67/TB-SNN ngày 06/9/2023 của Sở Nông nghiệp & PTNT Cử cán bộ làm đầu mối, thời gian tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin theo Luật Tiếp cận thông tin.
22/06/2021
Sáng ngày 3/6/2021, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Thứ trưởng Trần Thanh Nam chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Tháo gỡ vướng mắc kỹ thuật thúc đẩy tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch bệnh Covid-19.
25/08/2020
Thực hiện Quyết định số 1653/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp & PTNT năm 2020, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:
17/01/2024
Thông báo số 102/TB-SNN ngày 03/11/2023 Về việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết dịch vụ công trực tuyến toàn trình (mức độ 4); thanh toán trực tuyến phí, lệ phí và trả kết quả TTHC bằng bản điện tử thay thế văn bản giấy đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp & PTNT