Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

26/04/2021
Chiều ngày 20/4/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức họp Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020.
22/03/2021
Chiều ngày 12/3/2021, UBND tỉnh tổ chức họp hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020.
22/12/2020
Chiều ngày 21/12/2020, UBND tỉnh tổ chức họp hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020.
29/02/2016
Kết quả thực hiện Chương trình Nước sạch và Vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tỉnh Hà Nam (PforR)
20/02/2013
Sản xuất vụ Đông 2012-2013 gặp rất nhiều khó: chậm thời vụ từ vụ Đông Xuân khoảng từ 5-7 ngày, hơn nữa giá các loại vật tư nông nghiệp tăng cao, giá nông sản thấp, nguồn lực lao động thiếu; bão số 8 đã gây thiệt hại lớn cho sản xuất cây trồng vụ Đông với tổng diện tích thiệt hại 9.484 ha bằng 71,2% diện tích đã gieo trồng, trong đó thiệt hại nặng nhất là cây ngô bị đổ 100% diện tích. Trong đó:
20/02/2013
Thực hiện Đề án phát triển sản xuất cây trồng vụ Đông hàng hóa giai đoạn 2011-2015 với mục tiêu phát triển sản xuất vụ Đông theo hướng sản xuất các cây trồng hàng hóa có giá trị kinh tế cao với quy mô tập trung nhằm tạo ra khối lượng nông sản hàng hóa lớn, có chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nông dân, góp phần tích cực vào việc xây dựng nông thôn mới. Việc thực hiện mục tiêu trên được tiến hành cho 4 loại cây trồng chính, dễ triển khai và có giá trị kinh tế cao là cây ngô; cây bí xanh, bí đỏ; cây khoai tây; cây khoai lang.
25/08/2011
Sâu bệnh gây hại trên cây nhãn vải trong tỉnh Hà Nam tương đối phức tạp và gây thiệt hại đáng kể như bệnh sương mai và bọ xít hại nhãn, vải hàng năm gây hại từ 60-80%, nếu không phun trừ kịp thời số hoa, quả bị rụng 50-90%... Để dần hoàn thiện công tác điều tra phát hiện, dự tính dự báo sâu bệnh trên cây nhãn, vải, năm 2010 Chi cục BVTV Hà Nam thực hiện “ Điều tra thành phần sâu bệnh hại chính trên cây nhãn, vải tại 3 xã Liên Sơn, Ba Sao, Thanh Sơn huyện Kim Bảng. Kết quả điều tra là cơ sở để đề xuất các giải pháp phòng trừ một số đối tượng sâu bệnh hại chính trên cây nhãn, vải.
18/08/2011
Sau 7 năm thực hiện chương trình nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC) 2004 – 2010, tỉnh Lâm Đồng đã tạo được bước đột phá cho ngành nông nghiệp tỉnh nhà khi đưa giá trị 1 ha đất sản xuất tăng lên gần 4 lần; ngành nông nghiệp cũng đóng góp tới trên 80% giá trị XK toàn tỉnh. Từ bước đà này, tháng 5/2011 Tỉnh ủy Lâm Đồng còn cho ra đời hẳn một Nghị quyết (số 05-NQ/TU) về đẩy mạnh phát triển NNCNC giai đoạn 2011-2015 nhằm khẳng định rằng: Làm nông nghiệp giàu chẳng khó!
21/07/2011
Thành phố Hà Nội vừa phê duyệt “Chương trình Phát triển chăn nuôi theo vùng, xã trọng điểm và chăn nuôi quy mô lớn ngoài khu dân cư giai đoạn 2011-2015” với tổng kinh phí hơn 1.000 tỷ đồng. Mục tiêu, đến năm 2015 giảm chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư từ 70% hiện nay xuống 40%, đưa tỷ trọng ngành chăn nuôi chiếm 55% giá trị GDP sản xuất nông nghiệp của thành phố.
21/07/2011
TỪ LÝ THUYẾT Nông nghiệp công nghệ cao là ứng dụng những công nghệ mới vào sản xuất từ công nghệ sinh học, đến công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu mới, cơ giới hóa… sao cho sản xuất nông nghiệp có năng suất, chất lượng cao, đầu tư lao động thấp, không những đạt hiệu quả lớn hơn về mặt kinh tế mà còn hài hòa và thống nhất lợi ích xã hội và sinh thái môi trường.