Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án Xử lý cấp bách sạt lở, nâng cấp tuyến đê Hữu Hồng tỉnh Hà Nam do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Dự án Xử lý cấp bách sạt lở, nâng cấp tuyến đê Hữu Hồng tỉnh Hà Nam do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017

1. Tên Dự án: Xử lý cấp bách sạt lở, nâng cấp tuyến đê Hữu Hồng tỉnh Hà Nam do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017

2. Mục tiêu chính: Xử lý sự cố hư hỏng, xuống cấp đồng thời nâng cấp cải tạo mặt đê hữu Hồng tỉnh Hà Nam đảm bảo an toàn phòng chống lũ, bão tăng cường năng lực cứu hộ cứu nạn trên tuyến đê và đảm bảo yêu cầu phát triển giao thông và kinh tế xã hội trong vùng.

3. Lĩnh vực chuyên môn: Đầu tư xây dựng

4. Loại công trình, dự án: Dự án nhóm B; Công trình nông nghiệp & PTNT

5. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2018 - 2019

6. Tổng mức đầu tư: 112.000 triệu đồng

7. Nguồn vốn: Ngân Trung ương, ngân sách tỉnh.

8. Địa điểm xây dựng: Huyện Duy Tiên, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

9. Tên chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam

10. Tình trạng dự án: Đang tổ chức lập, thẩm định giai đoạn TKBVTC

Phòng QLXDCT