Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc Quy định tiêu chí kinh tế trang trại

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Thông tư 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc Quy định tiêu chí kinh tế trang trại

Thông tư 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc Quy định tiêu chí kinh tế trang trại.

Nội dung chi tiết của Thông tư.

02. Thông tư 02 quy định tiêu chí kinh tế trang trại năm 2020_0001.pdf


Chi cục Phát triển nông thôn